De nieuwsbrief van Historiek (week 18). Met berichten over de Blitz, de bevrijding van West-Europa, Mefisto van Klaus Mann en veel meer...
Wekelijkse nieuwsbrief van Historiek (18/2021) Bekijk online
Historiek Online geschiedenismagazine
De middeleeuwse angst voor het hemelse gerecht

De middeleeuwse angst voor het hemelse gerecht

Voor de Europese mens in de middeleeuwen stond het leven in het teken van de bijna onmogelijke opgave om op het juiste moment gereed te zijn om voor het hemelse gerecht te verschijnen. Een mens kon de zaligheid niet zelf verdienen, maar zich hooguit beroepen op verzachtende omstandigheden, op voorbeden van medemensen of op de barmhartigheid van Jezus, Maria of andere heiligen. Veel hoop was er eigenlijk niet. Lees artikel

- advertentie -

Meer dan alleen Auschwitz

‘Meer dan alleen Auschwitz’ vertelt twaalf bijzondere verhalen die de Holocaust vanuit een ander perspectief benaderen dan gebruikelijk. U leest bijvoorbeeld over een operazanger die een SS-doodseskader aanvoerde, over een Jodentransport dat in april 1945 strandde in een Duits dorpje en over Joodse parachutisten die in Europa geheime missies uitvoerden. >>>.

De bevrijding van West-Europa
Half september 1944 waren heel België en Luxemburg en een deel van Nederland in geallieerde handen. Op 11 september overschreden Amerikaanse troepen bij Aken voor het eerst de Duitse grens. Een enkel euforisch moment dachten de geallieerden dat de oorlog al gewonnen was.

Lees meer...


Frederik de Grote - Pruisisch vorst, militair strateeg en filosoof
De Pruisische vorst Frederik II (1712-1786), ook bekend als Frederik de Grote, geldt als een van de meest roemruchte en bediscussieerde vorsten uit het geslacht Hohenzollern. Wie was deze Friedrich der Große eigenlijk? Hoe zag de regeerperiode van Frederik II eruit en wat heeft hij allemaal betekent voor in de geschiedenis van het Heilige Roomse Rijk?

Lees meer...


Een foto, een gezin en de verborgen werkelijkheid van de Holocaust
In augustus 2009, terwijl ze in het archief van het United States Holocaust Memorial Museum op zoek was naar biografische gegevens over een hoogbejaarde SS’er, kreeg de Amerikaanse historica Wendy Lower een tot dusver onbekende zwart-wit foto onder de neus geschoven. Op de foto staan vijf mannen, met lange jassen en petten op het hoofd, in een bosrijke omgeving, aan de rand van een grote kuil.

Lees meer...


Verzuiling stond intellectuele vuist tegen nationaalsocialisme in de weg
In Nederland werd op uiteenlopende manieren stelling genomen tegen het nationaalsocialisme en de opkomst van de NSB. De verschillende initiatieven die werden ontplooid leidden niet tot meer onderlinge samenwerking. Zelfs binnen de opgerichte organisaties en comités bestond de nodige onenigheid. De vraag is waarom er niet meer eenheid was.

Lees meer...


Churchill en de Blitz
Winston Churchill zelf had al jaren tevoren gewaarschuwd voor de Duitse oorlogszucht. Nu het zover was en hij het Verenigd Koninkrijk naar de overwinning moest leiden, sloeg bij hem de onzekerheid toe. Nadat hij kort na zijn aantreden op straat was toegejuicht, begon de premier te huilen. “Arme mensen, arme mensen”, zei hij.

Lees meer...


Klaus Manns 'Mefisto' - Een klein pact met de duivel
De roman van een carrière, zoals de ondertitel van 'Mefisto' luidt, is een van de eerste romans die het sociaal-maatschappelijke klimaat in het Derde Rijk in beeld brengt. Klaus Mann beschrijft het opklimmen van de getalenteerde acteur Hendrik Höfgen, als gunsteling van Goering. Hij offert zijn aanvankelijk anti-fascistische en ‘cultuur-bolsjewistische’ idealen op aan zijn grenzeloze eerzucht.

Lees meer...


Finland in de eerste helft van de twintigste eeuw
Vanaf het begin van de negentiende eeuw tot aan het begin van de Grote Oorlog staat Finland onder Russisch beheer. Het Finse streven naar onafhankelijkheid wordt in 1920 na een bloedige burgeroorlog realiteit. In het interbellum woedt in Finland een strijd tussen linkse en nationalistisch-rechtse bewegingen.

Lees meer...


Oude stadsmuur- en toren gevonden in Vianen
Archeologen hebben in Vianen funderingsresten van de oude stadsmuur en een stadstoren gevonden. De vondst werd gedaan tijdens de aanleg van een hemelwaterriool.

Lees meer...


Twee Korea’s - De achtergrond van de tweedeling
Zeventig jaar geleden was de Koreaanse oorlog op zijn hoogtepunt. In de drie jaar tussen 1950 en 1953 stierven drie miljoen mensen, naast Koreanen ook Amerikanen, Chinezen en 127 Nederlanders. Dit conflict, door historicus Odd Arne Westad bestempeld als misschien wel de grootste calamiteit van de Koude Oorlog, had verstrekkende gevolgen.

Lees meer...


Het Kindu bloedbad (1961)
In november 1961 vond te Kindu, een stadje in de huidige Congolese provincie Maniema, in volle burgeroorlog een gruwelijke moordpartij plaats op enkele Italiaanse piloten en hun bemanning.

Lees meer...


Waarom de Lage Landen geen eenheid vormen
Nederlanders en Belgen (althans Vlamingen) spreken dezelfde taal. En ook historisch gezien is er de nodige verwantschap. Toch zijn het heel uiteenlopende volkeren, met een ander karakter en een andere levensvisie. In het boek 'De Lage Landen. Een geschiedenis voor vandaag' leggen de hoogleraren Marnix Beyen, Judith Pollmann en Henk te Velde uit hoe dat komt.

Lees meer...


Uit het archief:

Van nationale consensus tot morele paniek? - Nederlandse oorlogsherdenkingen
De Tweede Wereldoorlog vormt bij uitstek het morele ijkpunt voor de Nederlandse samenleving en is als zodanig ook een kernelement van het Nederlandse nationalisme. Herdenkingen ervan zijn bijna heilig.

Lees meer...


“Wir haben es nicht gewusst” - De Duitsers en de Holocaust
Na de oorlog was de uitdrukking Wir haben es nicht gewusst veelgehoord; Duitsers beweerden dat ze niets geweten hadden van de vernietiging van de Joden.

Lees meer...


De Waalsdorpervlakte, een bijzondere herdenkingsplaats
Op de Waalsdorpervlakte werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter zeker 250 mensen geëxecuteerd. Vandaag de dag is de Waalsdorpervlakte een belangrijke herdenkingsplaats.

Lees meer...


Nationaal Ereveld Loenen - Erebegraafplaats
Iets ten zuiden van Apeldoorn bevindt zich sinds 1949 het Nationaal Ereveld Loenen. Op deze erebegraafplaats liggen ongeveer vierduizend Nederlandse oorlogsslachtoffers. Niet alleen militairen, maar ook veel verzetsstrijders, politieke gevangen, Engelandvaarders en slachtoffers van gedwongen tewerkstelling (Arbeitseinsatz) in nazi-Duitsland. De geschiedenis van de begraafplaats in vogelvlucht.

Lees meer...


Nieuwe geschiedenisboeken (week 18) – 2021

Nieuwe geschiedenisboeken (week 18) – 2021

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Bekijk de boeken van deze week

Maak Historiek mede mogelijk:

Uw donaties stellen ons in staat Historiek verder uit te breiden en zorgen ervoor dat ons archief online blijft. Klik hier voor meer informatie

Nieuwsbrief verzonden naar 36.491 abonnees
facebook twitter
Pas uw aanmelding aan    |    Bekijk online
Historiek.net
Van Veldhuijsenweg 19 | 3851JP | Ermelo
www.historiek.net