Historiek Online geschiedenismagazine
Zendelingen droegen bij aan cultuurvernietiging op Batoe-eilanden

Zendelingen droegen bij aan cultuurvernietiging op Batoe-eilanden

Zendeling Willem Steinhart reist in 1924 met hoge idealen af naar de Batoe-eilanden, maar moet na enige tijd erkennen dat ook hij heeft bijgedragen aan de verwoesting van een oude cultuur. Lees artikel


- advertentie -

Week van de koloniale geschiedenis
Verdrag van München - Totstandkoming, inhoud & gevolgen
Het Verdrag van München uit 1938 is een van de belangrijkste politieke verdragen uit de twintigste eeuw. Wat spraken de Europese mogendheden van die tijd in dit verdrag af?
Lees meer...
Resten Spaanse Schans Lammen gevonden in Leiden
Volgens de legendes is Schans Lammen de plek waar Cornelis Joppenszoon, een Nederlandse weesjongen, in de Tachtigjarige Oorlog op 3 oktober 1574 als eerste ontdekte dat de Spanjaarden na een lang beleg vertrokken waren.
Lees meer...
Tibetaanse volksopstand (1959)
In 1950 kwam met de inval van het Chinese Volksleger een eind aan de Tibetaanse onafhankelijkheid die bijna veertig jaar eerder door de dertiende Dalai Lama was uitgeroepen.
Lees meer...
Alles (en meer) wat u over Wiegel wilde weten
‘Ik word burgemeester,’ verklaarde Hans Wiegel als schooljongen. Die ambitie heeft hij niet waargemaakt, maar hij schopte het wel tot voorzitter van de liberale jongerenorganisatie JOVD, Tweede Kamerlid, fractievoorzitter, lijsttrekker van de VVD, minister en vicepremier, commissaris van de koningin in Friesland, senator en ook nog voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.
Lees meer...
De Delftse donderslag, de buskruitramp van 1654
De Delftse Donderslag. Op 12 oktober 1654 explodeert het Kruithuis in Delft. Een groot deel van de historische binnenstad wordt daarbij verwoest.
Lees meer...

- advertentie -

Maand van de geschiedenis
Groot deel archief deltapionier Johan van Veen verloren gegaan
Het vrijwel complete archief van de belangrijke waterstaatkundige Johan van Veen is volgens zijn biograaf in de vuilcontainer beland.
Lees meer...
De oorlogsplaquette van de Vrije Universiteit Amsterdam
In het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam hangt een plaquette met daarop negentig namen van gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Zij waren student, hoogleraar, medewerker of bestuurder van deze universiteit. De gedenkplaat bestaat sinds 1952, met de bedoeling dat de universitaire gemeenschap hun namen zou blijven noemen.
Lees meer...
Taalboekenprijs voor '15 eeuwen Nederlandse taal'
Hoogleraar Historische taalkunde Nicoline van der Sijs heeft de Taalboekenprijs 2020 gewonnen met haar boek Vijftien eeuwen Nederlandse taal. In het prijswinnende boek wordt beschreven hoe het Nederlands is ontstaan uit het Indo-Europees, de voorouder van de meeste Europese talen.
Lees meer...
'Oorlog om de zwerfhond'
Op 19 oktober 1925 brak de zogenoemde ‘Oorlog om de zwerfhond’ uit tussen Griekenland en Bulgarije. Deze bizarre oorlog, die slechts tien dagen duurde, werd veroorzaakt door een rondhuppelende zwerfhond. Wat gebeurde er precies?
Lees meer...
Advies: Geef koloniale 'roofkunst' onvoorwaardelijk terug
De Raad voor Cultuur is van mening dat Nederland geroofd koloniaal erfgoed onvoorwaardelijk moet teruggeven als het land van herkomst daar om vraagt.
Lees meer...
Facebook verwijdert berichten Holocaustontkenners
Berichten waarin de Holocaust wordt ontkend of in twijfel wordt getrokken worden voortaan verwijderd van Facebook. Bezoekers die voortaan op Facebook op zoek gaan naar informatie over de Holocaust worden voortaan doorgelinkt naar betrouwbare informatie.
Lees meer...
1933: keerpunt op weg naar de Tweede Wereldoorlog
Het jaar 1933, toen zowel Japan als Duitsland uit de Volkenbond stapte, wordt door de Amerikaanse hoogleraar Geschiedenis Paul Jankowski benoemd als keerpunt op de weg naar de Tweede Wereldoorlog. Volgens hem veranderde de naoorlogse wereld in dat jaar in de vooroorlogse wereld.
Lees meer...
De oorlogsplaquette van de Vrije Universiteit Amsterdam
In het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam hangt een plaquette met daarop negentig namen van gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Zij waren student, hoogleraar, medewerker of bestuurder van deze universiteit. De gedenkplaat bestaat sinds 1952, met de bedoeling dat de universitaire gemeenschap hun namen zou blijven noemen.
Lees meer...
Koning ontvangt vertaalde correspondentie Erasmus
Op Paleis Noordeinde heeft koning Willem-Alexander maandag de volledig in het Nederlands vertaalde correspondentie van de Nederlandse humanist Desiderius Erasmus in ontvangst genomen.
Lees meer...
Cor van Gogh en de meisjes Kwak: avonturiers in Zuid-Afrika
Cor van Gogh vertrekt naar Zuid-Afrika in het jaar dat Vincent zijn zonnebloemenserie schilderde. Op een feest in Pretoria ontmoet hij de entomoloog Jacobus Swierstra. Daar maakt hij ook kennis met de zusjes Niesje en Geesje Kwak, modellen voor de kimono-schilderijen van George Breitner.
Lees meer...
Tentoonstelling: Van Goghs mooiste brieven
Vincent van Gogh is niet alleen bekend om zijn kunstwerken, maar ook om zijn brieven, die een intieme blik geven in zijn gedachtewereld en gevoelens. Het Van Gogh Museum toont de komende maanden een veertigtal brieven van Vincent van Gogh, in combinatie met beroemde werken als De aardappeleters (1885), De slaapkamer (1888) en De zaaier (1888).
Lees meer...
Gaullisme - Betekenis en historische achtergrond
Het gaullisme is een Franse politieke stroming, waarvan de aanhangers overwegend rechts van het midden zitten. Op punten komt het overeen met conservatisme, rechts-liberalisme en christen-democratie.
Lees meer...
Nieuwe geschiedenisboeken

Nieuwe geschiedenisboeken

Een overzicht van nieuw verschenen of besproken geschiedenisboeken. Bekijk de boeken

Maak Historiek mede mogelijk:

Uw donaties stellen ons in staat Historiek verder uit te breiden en zorgen ervoor dat ons archief online blijft. Klik hier voor meer informatie

Nieuwsbrief verzonden naar 33.355 abonnees
Facebook Twitter
Pas uw aanmelding aan    |    Bekijk online
Historiek.net
Van Veldhuijsenweg 19 | 3851JP | Ermelo
www.historiek.net