Dark
Light

Dita van Wieren-Maan

Transport van soldaten van de koloniale reserve in 1896 naar Indie

Brieven aan het Heilige Geest Weeshuis in Leiden

Zeven eeuwen lang zorgde het Heilige Geest Weeshuis in Leiden voor de opvang van ouderloze en behoeftige kinderen. In 1316 werd de Heilige Geest voor het eerst vermeld in een schriftelijke bron als instantie die zich bezighield met armenzorg. Ruim een eeuw later werd een pand in gebruik genomen als weeshuis.