/

Dagelijkse schoonheid in Pompeï en Herculaneum

Schoonheid was voor de bewoners van Pompeï zeker niet alleen een esthetische zaak. Het was ook een morele kwestie. Plato schreef al dat het aanschouwen van schoonheid voor je welzijn even belangrijk is als gezond eten. Want kijken naar mooie dingen zorgt volgens hem voor mooie gedachten.

Sterven in schoonheid – De wereld van Pompeï en Herculaneum
1 2 3 96