//

De controversiële Ambonse Moord (1623)

Op 9 maart is het precies 400 jaar geleden dat eenentwintig mannen, waaronder tien Engelsen, op last van een geïmproviseerd VOC-tribunaal werden onthoofd. De mannen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan een complot tegen de Nederlanders.

Hoe een VOC-tribunaal in sneltreinvaart afrekende met 21 vermeende samenzweerders
/

Tom Poes, een klassieker sinds 1941

Tom Poes, van de beroemde stripauteur Marten Toonder, was vanaf het allereerste begin in 1941 een doorslaand succes, zodat al spoedig de eerste ‘merchandise’ verscheen, waaronder puzzels en uit triplex gezaagde beschilderde figuren.

‘Tom Poes en de watergeest’ na zeventig jaar weer in druk

Boedapest en de herinnering aan 1956

Als tweede belangrijkste stad van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie was Boedapest even grandioos als Wenen, maar de twee steden hebben sinds 1918 een heel andere geschiedenis. Die van Boedapest zou je kunnen ophangen aan één jaar dat overal in de stad opduikt: 1956.

Donker toerisme – Luc Rasson
//

Johann Sebastian Bach en de eerste gezichtsreconstructie

De Duitse componist Johann Sebastian Bach (1685-1750) heeft als één van de grootste en meest invloedrijke Europese componisten terecht een ereplaats gekregen in elke muziekencyclopedie. Vreemd genoeg vermeldt niet één van deze werken dat hij, weliswaar postuum, een belangrijke bijdrage leverde aan de forensische wetenschap...

De botten van Bach. Een cultuurgeschiedenis van de menselijke schedel – Jan Huijbrechts
1
/

Het bevroren kerkhof. Zeeland na de ramp

Capelle. Zelfs met de ogen gesloten kun je er de huidige tijd voelen; de tijd van ná de ramp. Het is het geluid dat het verschil maakt, of beter gezegd: de afwezigheid ervan. Het geluid van een levend gehucht versus dat van een bevroren gehucht, met daartussen de harde grenslijn die Watersnoodramp heet.

Een nieuwe tijd – Corine Nijenhuis
//

De ‘Liga der Groten’, een verbond van hoge edelen

Samen met de graaf van Horne vormden Willem van Oranje en de graaf van Egmont een driemanschap dat in het geweer kwam tegen de dominante kardinaal Granvelle. Rond deze drie verzamelde zich een groep hoge edelen, de ‘Liga der Groten’, die niet gelukkig waren met de kardinaal en het door hem gedomineerde beleid in de Nederlanden.

Opstand in de Nederlanden – Arnout van Cruyningen
1 2 3 30