Dark
Light
Detail van een Griekse zwartfigurige vaas, met daarop twee vrouwen aan het weefgetouw en twee die wol spinnen

Hoe vrouwonvriendelijk was de antieke Griekse samenleving?

In een debat reduceerde N-VA-voorzitter Bart De Wever enkele jaren geleden de rol van de vrouw in het antieke Griekenland tot die van “een wandelende baarmoeder.” Maar was de Griekse samenleving werkelijk zó vrouwonvriendelijk? En in hoeverre klopt het romantische beeld dat moderne films als Troy (2004) schetsen van vrouwen en hun relaties tot anderen?

Ook in de Middeleeuwen werd Rome overspoeld door toeristen

Vanaf de vijfde eeuw werd de faam van Rome als pelgrimsstad snel groter. Pelgrimages werden een aanzienlijke factor in het stedelijk leven in Rome in de zesde en zevende eeuw. De toestroom van pelgrims werd gevoed door nieuwe bekeringen in Noord- en West-Europa (zoals bijvoorbeeld Willibrord en Bonifatius de Friezen bekeerden in de zevende eeuw).
De Mykeense “warrior vase” uit de twaalfde eeuw; deze mensen zwierven als piraten uit (“Zeevolken”)

Na de Zeevolken

De transitie van Bronstijd naar IJzertijd was geen volledige instorting; net zoals de diverse delen van het Romeinse Rijk in de vijfde eeuw na Chr. op verschillende wijzen verder gingen, zo waren er ook toekomsten voor de samenlevingen die volgden op de oude Bronstijdsamenleving.
5 minuten leestijd
Fronton met reliëf met de tekst Oudheidkunde Spieghel van den ouden tijt voor den nieuwen

Het belang van de Oudheid(kunde)

Historicus en publicist Jona Lendering krijgt geregeld de vraag wat nu eigenlijk het belang is van de Oudheid en de oudheidkunde. In onderstaand artikel formuleert hij vier antwoorden op deze ogenschijnlijk simpele vraag.
4 minuten leestijd
1 2 3 81
×