Dark
Light
Samenwerking met uitgevers

Informatie voor uitgeverijen en auteurs

Historiek werkt samen met verschillende auteurs en uitgeverijen van non-fictie. Zo plaatsen wij bijvoorbeeld geregeld fragmenten uit nieuw verschenen historische boeken. Hierbij snijdt het mes wat ons betreft aan twee kanten: de lezers van Historiek krijgen een interessant boekfragment voorgeschoteld, terwijl uitgevers in staat worden gesteld hun boek inhoudelijk onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Onze website ontvangt honderdduizenden bezoekers per maand en onze wekelijkse nieuwsbrief, waarin boekfragmenten doorgaans ook worden opgenomen, gaat naar ruim 40.000 geschiedenis- en cultuurliefhebbers.

Boekfragmenten

Wilt u aandacht voor een geschiedenisboek dat door uw fonds wordt uitgebracht dan kunnen wij wellicht ook met u samenwerken. Voor recente voorbeelden van fragmentplaatsingen op Historiek bekijkt u de rubriek boekfragmenten. Leent een boek zich niet voor een fragmentplaatsing, dan bestaat nog de mogelijkheid om de auteur(s) een achtergrondartikel aan te laten leveren dat aansluit bij de inhoud van de verschenen titel. U vindt hier meer informatie over het publiceren op Historiek.

Belangrijk voor ons publiek is dat de te plaatsen fragmenten informatief zijn en als artikel op zichzelf kunnen staan. De lengte varieert, van circa 1000 woorden tot maximaal 5000. Fragmenten waarin puur promotie wordt gemaakt voor een boek of stukken uit een inleiding met daarin hoofdzakelijk opsommingen over de inhoud per hoofdstuk, komen niet in aanmerking.

Recensies

Op Historiek plaatsen wij ook geregeld boekbesprekingen. Wilt u dat wij uw boek bespreken, stuur ons dan informatie over uw boek of stuur pro-actief een exemplaar naar onze redactie (adres hieronder). Nieuwe boeken nemen wij automatisch op in onze rubriek signalementen. Die rubriek wordt ook geraadpleegd door onze recensenten. Historiek kan vooraf geen garantie geven dat uw boek besproken wordt, maar nieuwe boeken worden normaliter wel altijd meegenomen met de signalementen.


Meer informatie of contact? Mailen kan naar [email protected]. Pro-actief een exemplaar van een boek opsturen kan naar:

Historiek
Van Veldhuijsenweg 19
3851 JP Ermelo


NB: Voorpublicaties zijn met nadruk géén advertorials (die plaatst Historiek niet). Het gaat hier dus om samenwerkingen met gesloten beurs.

Wilt u als uitgever adverteren op onze website of in onze wekelijkse nieuwsbrief, dan kan dat uiteraard ook. Neem daarvoor contact op met Lilian Visser: [email protected]
×