De drie Gratiën – Beeldschone godinnen

De Gratiën (Kharites) zijn charmante godinnen in de Griekse mythologie. Ze worden meestal gezien als dochters van de oppergod Zeus en de oceanide Eurynome. De Romeinen kenden de godinnen als de Gratiae. Volgens hen waren zij de dochters van Bacchus en Venus.

Ladon – De draak met honderd koppen

In de Griekse mythologie is de draak Ladon een honderdkoppige zeeserpent. Zijn belangrijkste taak was het bewaken van de gouden appels, samen met de Hesperiden.

Io – De nimf die in een koe veranderde

Io is een zoetwaternimf uit de Griekse mythologie waarop de oppergod Zeus zijn oog laat vallen. In een vertelling van Ovidius wordt beschreven hoe de god de nimf in een witte koe transformeert om zijn overspel te verbergen.

Helios – De Griekse zonnegod

Helios (Helius) is in de Griekse mythologie de zonnegod. Elke dag rijdt hij in een stralende wagen langs de hemel om zo het licht naar de mensen op aarde te brengen. Zijn Romeinse equivalent is Sol.

Drie soorten cyclopen

De oudste vermelding over de cycloop is te vinden in het negende boek van Homeros’ Odyssee. Het verhaal is wereldberoemd. Na een landing op een eiland worden Odysseus en twaalf metgezellen gevangen genomen door de cycloop Polyfemos, die hen samen met een schaapskudde in een grot vasthoudt en zijn gasten

Hero en Leander – Een tragisch liefdesverhaal

De priesteres Hero (Heron) en jongeman Leander (Leandros) zijn een bekend koppel uit de Griekse mythologie. Hun liefdesverhaal eindigt tragisch. De twee geliefden kunnen niet trouwen en zien elkaar alleen in het geheim tijdens de nachtelijke uren. Dit gaat lange tijd goed, totdat het noodlot toeslaat.

Eos – Godin van de dageraad

Eos is in de Griekse mythologie de godin van de dageraad. Ze krijgt ook wel de bijnaam ‘met de roze vingers’ aangezien ze in de ochtend langs de hemel rijdt en deze dan roze kleurt. Het liefdesleven van de godin is minder rooskleurig. Haar Romeinse equivalent is Aurora.

Daphne – De nimf die in een laurierboom veranderde

Daphne (Daphnê) is een beeldschone nimf uit de klassieke mythologie. Haar naam betekent laurier. Ze trok met haar uiterlijk veel aanbidders aan, maar de nimf wees ze allemaal af. Ovidius beschreef in zijn Metamorphosen hoe de achtervolging van de verliefde god Apollo haar tot wanhoop dreef.

Hesperiden – Bewaaksters van de gouden appels

De Hesperiden (Hesperides) staan in de Griekse mythologie bekend als de bewaaksters van de boom met gouden appels. Hun naam betekent ‘van de avond’. Om die reden worden ze ook wel de ‘dochters van de avond’ genoemd.

Erinyen (Furiën) – De wraakgodinnen

De Erinyen zijn drie wraakgodinnen in de Griekse mythologie. Ze wonen in de onderwereld, maar komen soms ook naar de aarde om de ergste misdadigers te straffen. Het Romeinse equivalent voor het drietal is Furiën (Furiae).

Faten – De Griekse schikgodinnen

De Faten (of Moiren) zijn drie schikgodinnen in de Griekse mythologie. Ze worden gezien als dochters van de oergodin van de nacht (Nyx). Het drietal beslist over het levenslot van goden en mensen.

Persephone – Godin van de onderwereld

Persephone (Persephoneia) is in de Griekse mythologie de dochter van oppergod Zeus en godin Demeter. Homerus beschrijft in zijn Homerische Hymnen hoe de god Hades haar ontvoert en tot godin van zijn dodenrijk maakt. Met dit verhaal zou de aarde haar vier seizoenen hebben gekregen.

Aether – God van de atmosfeer

Aether is een van de oergoden uit de Griekse mythologie. Hij staat symbool voor de atmosfeer of de zuivere bovenlucht. Zijn nevels vulden de ruimte tussen de buitenste hemel (Ouranos) en de lucht op aarde (aer).

Ourea – Oergod van de bergen

Ourea (ook: Numina of Montes) is de oergod van de bergen in de Griekse mythologie. Deze bergen werden gebaard door Gaea, de godin van de aarde.

1 2 3 9