Dark
Light
Vaderlandse Geschiedenis – De geschiedenis van Nederland
Vaderlandse Geschiedenis – De geschiedenis van Nederland

Vaderlandse Geschiedenis – Nederlandse geschiedenis

Een overzicht van belangrijke momenten uit de geschiedenis van Nederland, de vaderlandse geschiedenis. Van de oudheid tot de moderne tijd en van de Tachtigjarige Oorlog tot de Gouden Eeuw. Het overzicht wordt doorlopend uitgebreid, net zolang tot wij een soort online Museum van de Vaderlandse Geschiedenis zijn.


Vaderlandse geschiedenis

Direct naar: PrehistorieOudheidMiddeleeuwenTachtigjarige OorlogGouden Eeuw18e eeuwModerne TijdEerste WereldoorlogTweede WereldoorlogKoude Oorlog


Nederland in de prehistorie

Nederland in de Prehistorie

Het gebied van het huidige Nederland wordt al duizenden jaren door mensen bewoond. De oudste teruggevonden sporen (van neanderthalers) zijn 250.000 tot 350.000 jaar oud. Bij opgravingen stuiten archeologen nog altijd op voorwerpen die getuigen van de aanwezigheid van vroege bewoners, zoals vuistbijlen, grafgiften, potten en sieraden.Nederland in de Oudheid

Nederland in de oudheidNederland in de Middeleeuwen - Spiegel Historiael

Nederland in de Middeleeuwen

Traditioneel wordt met de Middeleeuwen de periode tussen de val van het West-Romeinse Rijk in de vijfde eeuw en ontdekking van Amerika in (1492) bedoeld. De Middeleeuwen zelf worden onderverdeeld in de vroege, hoge en late middeleeuwen. De laatste berichten over de Middeleeuwen vind je altijd in deze rubriek

Verhalen

MeerTachtigjarige Oorlog

Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

Tijdens deze oorlog kwamen de Nederlanden, onder leiding van Willem van Oranje, in opstand tegen het Spaanse Rijk onder koning Filips II. De oorlog leidde tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Hoofdartikel: Samenvatting Tachtigjarige Oorlog

VerhalenGouden Eeuw

Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw duurde van 1588 tot 1702 en valt daarmee grotendeels samen met de zeventiende eeuw. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maakte een periode van bloei door, in de handel, wetenschap en kunsten. In deze eeuw werd ook de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht. De laatste berichten over de Gouden Eeuw vind je altijd in deze rubriek18e eeuw

18e eeuw

De achttiende eeuw was onder meer de eeuw waarin de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Provinciën verloren ging. Nederland werd de Bataafse Republiek, een vazalstaat van Frankrijk. In de achttiende eeuw laaide ook de strijd tussen de patriotten en prinsgezinden op.Moderne tijd

Moderne tijd (19e – 20e eeuw)

De verlichting en industrialisatie kunnen beschouwd worden als de motoren achter de Moderne Tijd, die traditioneel begint rond 1800. De rol van religie werd in deze periode teruggedrongen (secularisatie) en er kwam meer ruimte voor de ratio. Snelle communicatiemiddelen deden hun intrede en processen van democratisering en individualisering kwamen op gang.Eerste Wereldoorlog

Eerste Wereldoorlog

Nederland was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar dat betekende uiteraard niet dat de oorlog onopgemerkt aan ons voorbij ging. Het bewaken van de neutraliteit was sowieso een klus op zich. Ook door de grote toestroom aan vluchtelingen merkten de Nederlanders dat even verderop een verschrikkelijke oorlog werd gevoerd. De laatste berichten over de Eerste Wereldoorlog vind je altijd in deze rubriekTweede Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de nazi’s het in Nederland voor het zeggen. En in Nederlands-Indië zaaiden de Japanners dood en verderf. De laatste berichten over de Tweede Wereldoorlog vind je altijd in deze rubriekKoude Oorlog in Nederland

Koude Oorlog (1945-1991)

Een periode van gewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische wereld in de tweede helft van de twintigste eeuw. De laatste berichten over de Koude Oorlog vind je altijd in deze rubriek

Hoofdartikel: Samenvatting van de Koude Oorlog


Ook handig: De Canon van Nederland

…en: Boeken over de Vaderlandse geschiedenis
×