Dark
Light

Archeologie

Nieuws over archeologische vondsten en onderzoeken, maar ook nieuws over bijvoorbeeld de opgraving van dinosaurussen of de bescherming van archeologische vindplaatsen. Archeologie is kortweg de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert om het verleden te reconstrueren en duiden. In Nederland wordt onder meer veel archeologisch onderzoek verricht voorafgaand aan bouwprojecten. Bij dit soort projecten proberen archeologen de geschiedenis van de bewuste locatie in kaart te brengen en zoekt men naar sporen van oude beschavingen. De opgravingen moeten de kennis van het menselijk verleden vergroten. In verschillende musea zijn archeologische vondsten te bewonderen.

Opgravingsput met muursporen uit de veertiende en zeventiende/achttiende eeuw

Sporen veertiende-eeuwse IJsseltoren gevonden in Gouda

Tijdens werkzaamheden bij de IJsselhavensluis hebben archeologen in Gouda delen van een funderingsmuur uit de veertiende eeuw gevonden. Vermoed wordt dat het gaat het om de oostelijke zijmuur van de Kleine IJsseltoren, die vroeger onderdeel uitmaakte van het kasteel van Gouda.
1 minuut leestijd
1 2 3 95
×