Disclaimer

Disclaimer

Hoewel er veel zorg en aandacht wordt gestoken in de samenstelling en opbouw van deze website en de daarin opgenomen gegevens kan Historiek V.O.F. (hierna kortweg Historiek) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Historiek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen die worden geuit in reacties zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de Historiek. De beheerders houden zich het recht voor reacties zonder opgaaf van reden niet te publiceren of te verwijderen. Historiek kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reacties en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Andere website(s)

Op deze website zijn verschillende links naar andere websites te vinden. Historiek is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de manier waarop deze websites omgaan met (persoons)gegevens. Bij twijfel raadt Historiek u dan ook aan op de bewuste sites (indien aanwezig) het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden te lezen.