Dark
Light

Disclaimer

Hoewel er veel zorg en aandacht wordt gestoken in de samenstelling en opbouw van deze website en de daarin opgenomen gegevens kan Historiek V.O.F. (hierna kortweg Historiek) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Historiek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Andere website(s)

Op deze website zijn verschillende links naar andere websites te vinden. Historiek is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de manier waarop deze websites omgaan met (persoons)gegevens. Bij twijfel raadt Historiek u dan ook aan op de bewuste sites (indien aanwezig) het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden te lezen.

Disclaimer (beeld-)materiaal

De redactie doet haar uiterste best om de herkomst van beeldmateriaal te achterhalen. Vanwege beperkt budget komen alleen afbeeldingen uit het publiek domein, door instellingen verstrekte persbeelden dan wel beelden met een geschikte creative commons licentie in aanmerking voor publicatie op onze sites. Van externe auteurs die een bijdrage leveren aan Historiek wordt altijd gevraagd de bronnen van eventueel meegezonden beelden te vermelden, zodat de redactie kan achterhalen of en zo ja onder welke condities beeldmateriaal kan worden gepubliceerd.

Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden op gepubliceerde beelden, kunnen zich melden bij de samenstellers van deze website. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan. Met het oog onze platformfunctie, hanteren wij bij eventuele rechtenschendingen het notice and takedown-principe.

De contactgegevens van de webbeheerders zijn te vinden onder ‘contact’.

Laatst gewijzigd: 17 april 2023

×