Week van de koloniale geschiedenis
Dark
Light
Publiceren op historiek (Foto: Pixabay - cc - the3cats)

Publiceren op Historiek

Breng uw kennis in
2 minuten leestijd

Historiek fungeert graag als platform. Bent u historicus, student of leraar geschiedenis, wetenschapper, liefhebber of journalist met interesse voor geschiedenis: doe dan met ons mee en breng uw kennis in.

Via Historiek bereikt u een groot publiek. Onze site trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. Met uw artikel(en) kunt u bijvoorbeeld de aandacht vestigen op onderwerpen die u belangrijk vindt en bijdragen aan het vergroten van de historische kennis van onze bezoekers. Publiceren gebeurt in principe op vrijwillige basis. Bekijk hier welke auteurs hun kennis allemaal al inbrachten en een bijdrage leverden aan ons archief.

Wat we onder meer kunnen gebruiken:

 • Encyclopedische artikelen
  Definities, gebeurtenissen, historische kenmerken, biografieën, enzovoort.

 • Achtergrondverhalen
 • Boekbesprekingen
 • Boekfragmenten
  Informatie fragmenten uit boeken die op zichzelf kunnen staan

 • Interviews en reportages

Heeft u al een bijdrage liggen die u wil inzenden? Mail dan naar [email protected]. Gebruik dat adres ook bij vragen over (mogelijke) artikelen of anderszins. Meer informatie over Historiek vindt u op deze pagina.

Voor u begint: enkele handvatten

Wellicht hoeven wij u niets te vertellen over het schrijven voor een breed publiek. We krijgen echter geregeld vragen van auteurs over verschillende zaken. Hieronder daarom een aantal handvatten voor het inzenden van stukken:

 • Lengte: voor achtergrondverhalen en encyclopedische artikelen hanteren we een maximum aantal woorden van circa 3500. In uitzonderlijke gevallen publiceren wij echter ook langere artikelen, tot circa 5-6000 woorden. Nieuwsartikelen zijn doorgaans niet langer dan 1000 woorden. Encyclopedische artikelen kunnen bij korte begrippen vrij kort zijn (100-200 woorden). Dit zijn echter allemaal richtlijnen, geen in beton gegoten regels.
 • Inzendingen moeten een historische link hebben en zijn bij voorkeur niet eerder al online verschenen.
 • Doorzoek voor u aan de slag gaat ons archief (is er al een artikel over het onderwerp gepubliceerd?) of overleg vooraf met de redactie door te mailen naar [email protected]
 • Achtergrondverhalen en encyclopedische artikelen zijn niet opiniërend, maar feitelijk en objectief. In sommige gevallen kan wel een mening van de auteur doorklinken maar die moet altijd duidelijk als zodanig herkenbaar zijn voor de lezer.
 • Houd er bij het schrijven rekening mee dat we een breed publiek trekken. Specialistische onderwerpen hoeven zeker niet uit de weg gegaan te worden (!), maar schrijf altijd zo dat ook de geïnteresseerde leek het stuk kan volgen. Ga er niet van uit dat lezers veel voorkennis hebben. Op die manier bereikt u ook een zo breed mogelijk publiek.
 • Noten kunnen in artikelen verwerkt worden, maar overdrijf niet. Een stuk wordt niet per se aantrekkelijker of beter van een overdosis aan noten. Volsta met de hoognodige. Geïnteresseerden kunnen bij vragen eventueel contact met u opnemen voor meer informatie.
 • Vermeld bij uw artikelen de (belangrijkste) bronnen die u heeft gebruikt. Dit is met name van toepassing bij encyclopedische artikelen en achtergrondverhalen.
 • Afbeeldingen meesturen wordt zeer gewaardeerd. We ontvangen deze graag los in de mail (liefst als .jpg) en liefst niet in Word-documenten geplakt. In verband met beperkt budget komen alleen rechtenvrije afbeeldingen en beeldmateriaal met gratis gebruikslicenties in aanmerking voor publicatie. Bij inzending dus graag vermelden waar de afbeeldingen vandaan komen en welke creditline bijgeplaatst moet worden.
 • Op Historiek maken we vaak gebruik van tussenkopjes. Heeft u zelf ideeën voor tussenkopjes? Zet deze dan alvast in de tekst. De redacteur die uw artikel online zet zal hier dan proberen rekening mee te houden.
 • Zend de tekst zoveel mogelijk in als platte tekst (dus zonder opmaak).
 • Historiek is niet verplicht stukken te publiceren. Als we een stuk niet geschikt achten voor publicatie dan laten we dat uiteraard weten. Vanwege de beperkte omvang van de redactie is er geen tijd voor uitvoerige correspondentie over ingezonden stukken.
 • Voor persoonlijke afrekeningen, racistische en discriminerende uitingen en scheldkanonnades is Historiek vanzelfsprekend niet het juiste platform.
 • Voor (verkapte) advertorials of artikelen die enkel zijn geschreven met het oog op link-building voor een bepaald internetdomein is Historiek niet geschikt.
 • Artikelen worden later niet verwijderd, ze blijven normaliter online staan.
 • Publiceren gebeurt onder eigen naam.
 • Vanzelfsprekend komen alleen stukken in aanmerking die door de auteur zelf geschreven zijn. Maakt u in uw artikel gebruik van een stuk dat eerder door een andere auteur is geschreven, vermeld dat dan expliciet.

Vragen? Opmerkingen?
Neem contact op met Yuri Visser (eindredacteur)

Lezers maken Historiek mede mogelijk. Ons steunen kan op verschillende manieren. Lees hier meer.