Publiceren op Historiek

Maak mensen ‘warm’ voor geschiedenis
4 minuten leestijd
Foto: Pixabay - cc - the3cats
Foto: Pixabay - cc - the3cats

Historiek is een online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit op een toegankelijke manier met elkaar verbinden, het grote publiek verrassen met boeiende historische achtergrondverhalen en studenten (en hun onderwijzers) van dienst zijn met handige overzichtsartikelen. Om maar een paar dingen te noemen.

Historiek fungeert graag als platform. Bent u historicus, student of leraar geschiedenis, journalist met interesse voor geschiedenis: doe dan met ons mee!

Via Historiek bereikt u een groot publiek. Onze site trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. Uw artikelen worden goed gelezen en doorgaans ook erg goed gevonden via Google. Via onze site kunt u aandacht vragen voor bepaalde onderwerpen die u belangrijk vindt en bijdragen aan het vergroten van de historische kennis van onze bezoekers. Financiële vergoedingen voor artikelen kunnen wij op dit moment helaas niet leveren. Daarvoor ontbreekt simpelweg budget.

Wat we onder meer kunnen gebruiken:

Als u Historiek al een tijdje volgt weet u dat de onderwerpen die passeren zéér uiteenlopend zijn. Wellicht heeft u zelf een bepaald historisch specialisme en bent u gefascineerd door een onderwerp waarvan u vindt dat het grote publiek ook meer zou moeten weten. Neem in dat geval vooral contact met ons op. Wellicht kunt u op onze site over het onderwerp publiceren.

Historiek wordt vanwege het grote artikelarchief steeds meer gebruikt als online naslagwerk, door scholieren maar ook door particulieren en docenten. Voor deze doelgroep zijn encyclopedische artikelen zeer interessant. Deze artikelen gaan altijd over één specifiek onderwerp en zijn zeer feitelijk (maar liefst niet droog) geschreven. Het kan gaan om biografieën van historische personen, maar bijvoorbeeld ook om beschrijvingen van historische gebeurtenissen of begrippen (zie bijvoorbeeld de Koude Oorlog of de Geschiedenis van de DDR). Historiek heeft altijd behoefte aan dergelijke artikelen. Er wordt goed op gezocht en ze maken onze site in de breedte sterker. Het is ook duurzame content. Een biografie van Piet Mondriaan wordt dit jaar in theorie immers net zo goed gelezen als volgend jaar. Artikelen zijn welkom. Heeft u ideeën voor artikelen of wilt u overleggen? Neem vooral contact met ons op.


Dit zijn twee voorbeelden van soorten artikelen die we goed kunnen gebruiken op Historiek. Maar ook voor bijvoorbeeld reportages, interviews, recensies en video’s is plaats.

Heeft u al een bijdrage liggen die u wilt inzenden? Mail dan naar [email protected]. Gebruik dat adres ook bij vragen over (mogelijke) artikelen of anderszins. Meer informatie over Historiek vindt u op deze pagina.

¶ Voor u begint: enkele handvatten

Wellicht hoeven we u niets te vertellen over het schrijven voor een breed publiek. We krijgen echter geregeld vragen van auteurs over verschillende zaken. Hieronder daarom een aantal handvatten voor het inzenden van stukken:

 • Lengte: voor achtergrondverhalen en encyclopedische artikelen hanteren we een maximum aantal van circa 3500 woorden. In uitzonderlijke gevallen publiceren wij echter ook langere artikelen, tot circa 5-6000 woorden. Nieuwsartikelen zijn doorgaans niet langer dan 1000 woorden. Encyclopedische artikelen kunnen bij korte begrippen vrij kort zijn (enkele 100-200 woorden). Dit zijn echter allemaal richtlijnen geen in betonnen gegoten regels.
 • Inzendingen moeten een historische link hebben en zijn bij voorkeur niet eerder al online verschenen.
 • Doorzoek voor u aan de slag gaat ons archief (is er niet al een artikel over het onderwerp gepubliceerd?) of overleg vooraf met de redactie door te mailen naar [email protected] Zonde als uw artikel niet geplaatst wordt omdat het bijvoorbeeld dubbelop is.
 • Achtergrondverhalen en encyclopedische artikelen zijn niet opiniërend, maar feitelijk en objectief geschreven. In sommige gevallen kan wel een mening van de auteur doorklinken maar die moet altijd duidelijk als zodanig herkenbaar zijn voor de lezer.
 • Houd er bij het schrijven rekening mee dat we een breed publiek trekken. Specialistische onderwerpen hoeven zeker niet uit de weg gegaan te worden (!), maar schrijf altijd zo dat ook de geïnteresseerde leek het stuk kan volgen. Ga er niet van uit dat de lezer veel voorkennis heeft. Op die manier bereikt u ook een zo breed mogelijk publiek.
 • Noten kunnen uiteraard in artikelen verwerkt worden, maar overdrijf niet. Een stuk wordt niet per se aantrekkelijker of beter van een overdosis aan noten. Volsta met de hoognodige. Geïnteresseerden kunnen bij vragen altijd contact met u opnemen voor meer informatie.
 • Vermeld bij uw artikelen de (belangrijkste) bronnen die u heeft gebruikt. Dit is met name van toepassing bij encyclopedische artikelen en achtergrondverhalen.
 • Afbeeldingen meesturen wordt zeer gewaardeerd. We ontvangen deze graag los in de mail (liefst als .jpg) en niet in Word-documenten geplakt. In verband met beperkt budget komen alleen rechtenvrije afbeeldingen en beeldmateriaal met gratis gebruikslicenties in aanmerking voor publicatie. Bij inzending dus graag vermelden waar de afbeeldingen vandaan komen en welke creditline bijgeplaatst moet worden.
 • Op Historiek maken we vaak gebruik van tussenkopjes. Heeft u zelf ideeën voor tussenkopjes? Zet ze dan alvast in de tekst. De redacteur die uw artikel online zet zal hier dan proberen rekening mee te houden.
 • Zend de tekst zoveel mogelijk in als platte tekst (dus zonder opmaak).
 • Historiek is niet verplicht stukken te publiceren. Als we een stuk niet geschikt achten voor publicatie dan laten we uiteraard wel weten waarom. Vanwege de beperkte omvang van de redactie is er geen tijd voor hele uitvoerige correspondentie omtrent ingezonden stukken.
 • Voor persoonlijke afrekeningen, racistische en discriminerende uitingen en scheldkannonades is Historiek vanzelfsprekend niet het juiste platform.
 • Voor (verkapte) advertorials of artikelen die enkel zijn geschreven met het oog op link-building voor een bepaald internetdomein is Historiek niet geschikt.
 • Artikelen worden later niet verwijderd, ze blijven normaliter online staan.
 • Publiceren gebeurt onder eigen naam.
 • Vanzelfsprekend komen alleen stukken in aanmerking die door de auteur zelf geschreven zijn. Maakt u in uw artikel gebruik van een stuk dat eerder door een andere auteur is geschreven, vermeld dat dan expliciet.

Meer vragen? Opmerkingen? Neem contact op met Yuri Visser (beheerder Historiek)