Dark
Light
Publiceren op historiek (Foto: Pixabay - cc - the3cats)

Publiceren op Historiek

Breng uw kennis in

Historiek fungeert graag als platform. Bent u historicus, student of leraar geschiedenis, wetenschapper, liefhebber of journalist met interesse voor geschiedenis: overweeg dan uw kennis in te brengen. Een groot aantal auteurs gingen u voor.

Wat we onder meer kunnen gebruiken:

 • Encyclopedische artikelen
 • Achtergrondverhalen
 • Boekbesprekingen
 • Boekfragmenten (info)
 • Interviews en reportages

Heeft u al een bijdrage liggen die u wil inzenden? Mail dan naar [email protected]. Gebruik dat adres ook bij vragen over (mogelijke) artikelen of anderszins. Meer informatie over Historiek vindt u op deze pagina. Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om, voordat u aan de slag gaat, onze site goed te bekijken zodat u een indruk krijgt van onze opzet en de stijl van onze artikelen.

Auteurs die twijfelen of hun artikel geschikt is voor publicatie of niet precies weten hoe te beginnen, verwijzen we geregeld naar deze handige checklist van wetenschapstijdschrift De Focus: Hoe schrijf ik een artikel?

Wij vragen inzenders vooraf kennis te nemen van de volgende richtlijnen en handvatten:

 1. Voor achtergrondverhalen en encyclopedische artikelen hanteren we een maximum aantal woorden van circa 3500. In uitzonderlijke gevallen publiceren wij echter ook langere artikelen, tot circa 5-6000 woorden. Nieuwsartikelen zijn doorgaans niet langer dan 1000 woorden. Encyclopedische artikelen kunnen bij korte begrippen vrij kort zijn (100-200 woorden). Dit zijn echter allemaal richtlijnen, geen in beton gegoten regels. Bij twijfel graag vooraf overleggen.
 2. Historiek is niet verplicht stukken te publiceren. Als we een stuk niet geschikt achten voor publicatie dan laten we dat uiteraard weten. Vanwege de beperkte omvang van de redactie is er geen tijd voor uitvoerige correspondentie over ingezonden stukken.
 3. Publiceren gebeurt onder eigen naam.
 4. Artikelen worden later niet verwijderd, ze blijven normaliter online staan.
 5. Inzendingen moeten een historische link hebben.
 6. Achtergrondverhalen en encyclopedische artikelen zijn niet opiniërend, maar feitelijk en objectief. In sommige gevallen kan wel een mening van de auteur doorklinken maar die moet altijd duidelijk als zodanig herkenbaar zijn voor de lezer.
 7. Houd er bij het schrijven rekening mee dat we een breed publiek trekken. Specialistische onderwerpen hoeven zeker niet uit de weg gegaan te worden (!), maar schrijf altijd zo dat ook de geïnteresseerde leek het stuk kan volgen. Ga er niet van uit dat lezers veel voorkennis hebben.
 8. Lange, kale opsommingen van feiten zijn niet aantrekkelijk voor ons publiek. Probeer de lezer mee te nemen en zorg voor een aantrekkelijke opbouw van uw artikel. Zie ook deze kadertekst
 9. Vanzelfsprekend komen alleen stukken in aanmerking die door de auteur zelf geschreven zijn. Maakt u in uw artikel gebruik van een stuk dat eerder door een andere auteur is geschreven, vermeld dat dan expliciet. Kortom: citeer de bron.
 10. Vermeld bij uw artikelen de (belangrijkste) bronnen die u heeft gebruikt. Dit is met name van toepassing bij encyclopedische artikelen en achtergrondverhalen.
 11. Artikelen moeten het resultaat zijn van eigen onderzoek en creativiteit. Vertaalde buitenlandse artikelen en/of artikelen die volledig gebaseerd zijn op één andere media-uiting, komen zonder expliciete toestemming van de bron niet in aanmerking voor publicatie.
 12. Noten kunnen in artikelen verwerkt worden, maar overdrijf niet. Een stuk wordt niet per se aantrekkelijker of beter van een overdosis aan noten. Volsta met de hoognodige. Geïnteresseerden kunnen bij vragen eventueel contact met u opnemen voor meer informatie.
 13. Afbeeldingen meesturen wordt zeer gewaardeerd. We ontvangen deze graag los in de mail (liefst als .jpg) en liefst niet in Word-documenten geplakt. In verband met de financiën komen alleen rechtenvrije afbeeldingen en beelden met gratis gebruikslicenties in aanmerking voor publicatie. Bij inzending dus graag vermelden waar de afbeeldingen vandaan komen en welke creditline bijgeplaatst moet worden.
 14. Op Historiek maken we vaak gebruik van tussenkopjes. Heeft u zelf ideeën voor tussenkopjes? Zet deze dan alvast in de tekst.
 15. Zend de tekst zoveel mogelijk in als platte tekst (dus zonder opmaak).
 16. Voor (verkapte) advertorials of artikelen die enkel zijn geschreven met het oog op link-building voor een bepaald internetdomein is Historiek niet geschikt.
 17. Doorzoek voor u aan de slag gaat ons archief (is er al een artikel over het onderwerp gepubliceerd?) of overleg vooraf met de redactie door te mailen naar [email protected]
 18. Voor persoonlijke afrekeningen, racistische en discriminerende uitingen en scheldkanonnades is Historiek vanzelfsprekend niet het juiste platform.

Recent gepubliceerd

Gerelateerde rubrieken:

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×