Hoe Thorbecke Nederland klaarstoomde voor een grondwetsherziening

Bij uitgeverij Prometheus Bert Bakker verschijnt volgende week Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman.. Staatsman Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) geldt als architect van de grondwet, de Nederlandse staatsinrichting en de parlementaire democratie. Met de jaren is Thorbecke een mythische figuur geworden, een monument. In de biografie brengt Remieg Aerts