///

Hoe Thorbecke Nederland klaarstoomde voor een grondwetsherziening

Bij uitgeverij Prometheus Bert Bakker verschijnt volgende week Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman.. Staatsman Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) geldt als architect van de grondwet, de Nederlandse staatsinrichting en de parlementaire democratie. Met de jaren is Thorbecke een mythische figuur geworden, een monument. In de biografie brengt Remieg Aerts deze intrigerende staatsman tot leven, in een breed panorama van