Dark
Light

Eddie van Roon

Studeerde van 1983 tot 1989 Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en legde zich na zijn doctoraal toe op onderzoek naar de negentiende-eeuwse dienstplicht. Het onderzoek resulteerde in een aantal artikelen en in 2013 in het proefschrift: Lotgevallen. De beleving van de dienstplicht door de Nederlandse bevolking in de negentiende eeuw. Van zijn hand verscheen in 2022 het boek Een Vaderland met vele Gezichten. Nederland in de roerige jaren 1830-1831.