Dark
Light

Hilde Reiding

Hilde Reiding houdt zich bezig met parlementaire geschiedenis, Nederlands buitenlands beleid, Europees beleid en het Nederlands mensenrechtenbeleid. Sinds 2006 is zij verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.

Burgerlijke ongehoorzaamheid in de jaren zeventig

Burgerlijke ongehoorzaamheid kende in de jaren zeventig verschillende verschijningsvormen. De kracht van een actie kon zitten in de zichtbaarheid of het ontregelende effect ervan, maar af en toe was het ook de macht van het getal die telde. Vooral vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid waarbij burgers de hun opgelegde wettelijke plichten negeerden, kenden soms grote aantallen deelnemers.