Dark
Light

Adam Zamoyski

Adam Zamoyski is een Britse historicus van Poolse afkomst. Publiceerde onder meer boeken over de Napoleontische tijd en een biografie van Chopin. Overzicht van boeken van Adam Zamoyski. Foto: CC BY-SA 4.0 - Zmf4 - wiki
Napoleon in 1797, Jacques-Louis David

Napoleon, messias tegen wil en dank

Op 10 december 1797 weergalmde rond het middaguur het donderende geluid van kanonschoten door Parijs, die het startschot vormden van een van de vele grandioze feesten waarom de Franse Revolutie zo bekendstaat. Hoewel het een koude, grijze dag was, had zich een mensenmassa verzameld rond het Palais du Luxembourg, de zetel van het Directoire dat Frankrijk bestuurde. De Pruisische diplomaat