‘Gloire au 17ème’ – Opstand en muiterij in Zuid-Frankrijk

In Nederland vrijwel onbekend, maar de Fransen weten het nog goed. In 1907 stond ‘le Midi’, althans de grote zuidelijke wijnbouwregio Languedoc-Rousillon, in vuur en vlam. Letterlijk soms. En er vielen doden. Maar manschappen van het 17e regiment infanterie weigerden te schieten op het opstandige volk. Dat hielp om de

Gustave Eiffel (1832-1923) – Franse ingenieur

Gustave Eiffel is een bekende Franse ingenieur met constructies over de hele wereld. Hij werkte in de negentiende eeuw aan meer dan honderd metalen bouwwerken. Door zijn inspanning staan er onder andere de Garabit-brug, Eiffeltoren, het Vrijheidsbeeld en vele spoorbruggen.

De band tussen Charles de Gaulle en Georges Pompidou

Charles de Gaulle onderhield weinig vriendschappen. Het ging hem om de staat, om Frankrijk, la grande nation. Een van de weinige medewerkers met wie het ook persoonlijk klikte was Georges Pompidou, die de generaal oprecht bewonderde. Na twintig jaar eindigde met de werkrelatie ook de persoonlijke band. Hoe kon het

Jean Jaurès – Frans vredesactivist en socialistisch voorman

Jean Jaurès ging de geschiedenis in als de socialistische voorman en politicus die niet alleen ijverde voor het welzijn van de arbeiders, maar ook een samenleving nastreefde waarin de mens centraal zou staan. Zijn ideeën voor een betere maatschappij, wars van geweld, kostten hem uiteindelijk aan de vooravond van de

Louis Blériot (1872-1936) – Franse luchtvaartpionier

In juli 1909 verwierf Louis Blériot wereldwijd naamsbekendheid toen hij in een zelfgebouwd vliegtuig als eerste vanuit Calais het Kanaal overvloog naar Dover, een afstand van ongeveer 45 kilometer die hij aflegde in iets meer dan dertig minuten.

De Duitse generaal die Parijs behoedde voor vernietiging

Bij nog heel wat Nederlanders doet de naam Dietrich von Cholditz een belletje rinkelen vanwege van zijn aandeel begin mei 1940 in de strijd om Rotterdam, maar het is vooral zijn weigering om Hitlers bevel uit te voeren en Parijs in brand te steken die hem een plaats in de

Robert Surcouf (1773-1827) – Franse kaperkapitein

Robert Charles Surcouf zoals hij eigenlijk voluit heette, was een Franse kaperkapitein die in de Indische Oceaan de Britse handelsvloot bevocht en het onder Napoleon tot één van de rijkste en machtigste reders van Frankrijk schopte. Het verhaal:

Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (1789)

Op 26 augustus 1789 werd in Frankrijk de eerste universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) aangenomen. De verklaring was samengesteld door de Franse markies de Lafayette en de graaf Emmanuel Joseph Sieyès. Het document bevatte de grondslagen

Charles Blondin, de koorddanser die de Niagarawatervallen overstak

De Franse acrobaat Charles Blondin stond in zijn tijd bekend als dé allerbeste koorddanser ter wereld. Zijn prestaties spreken nog altijd tot de verbeelding. Op 30 juni 1859 leverde hij een huzarenstukje af. In vijf minuten tijd stak hij toen, kundig balancerend op een strakgespannen koord, de Niagarawatervallen over.

Helmut Kohl gaf de D-Mark zelf op

De invoering van de euro wordt vaak omschreven als een ruil. Helmut Kohl zou de Duitse mark opgegeven hebben in ruil voor instemming van de Franse François Mitterrand met de hereniging van Duitsland. Maar dit beeld klopt niet.

Jan van Bedford, regent van Frankrijk (1422)

Hertog Jan van Bedford besefte goed wat een bezetting inhield, en vooral in Normandië oefende hij het bestuur zo veel mogelijk via de bestaande instellingen uit. Hij zette Normandiërs op machtsposities en zorgde ervoor dat velen meevochten in de legers die hun territorium tegen de troepen van Karel VII verdedigden.

De herkomst van de Engelse Berenmuts

U herkent ze direct. Rode jassen, geen enkele spierbeweging en altijd op wacht bij de Britse koninklijke paleizen. Ook opvallend: de hoge berenmuts oftewel Bearskin. Hoe komen de zogeheten grenadier guards aan hun berenmuts?

De Commune van Parijs en Brussel

Romans, foto’s, essays, historische boeken, liedjes… Het heeft de Commune van Parijs nooit aan belangstelling ontbroken. Vaak ook tegenstrijdige en gekleurde berichten.

1 2 3 15