De herkomst van de Engelse Berenmuts

U herkent ze direct. Rode jassen, geen enkele spierbeweging en altijd op wacht bij de Britse koninklijke paleizen. Ook opvallend: de hoge berenmuts oftewel Bearskin. Hoe komen de zogeheten grenadier guards aan hun berenmuts?

Madame de Staël (1766-1817) – Franse schrijfster

De Frans-Zwitserse romanschrijfster, geschiedkundige en politiek activiste Germaine de Staël (1766-1817), ook bekend als Madame de Staël, wordt beschouwd als een van de meest geniale en slimme vrouwen uit de geschiedenis.

Decreet van Rambouillet (1810)

Het Decreet van Rambouillet is de bepaling waarmee, tijdens de Bataafs-Franse Tijd, het Koninkrijk Holland ingelijfd werd bij het keizerrijk Frankrijk. Het decreet werd van kracht op 9 juli 1810.

De Bataafs-Franse tijd (1795-1813)

De Bataafs-Franse Tijd, ook wel Bataafse Tijd of Franse Tijd genoemd, is de periode uit de vaderlandse geschiedenis waarin Nederland onder Frans gezag stond. Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen uit deze periode? Een korte geschiedenis en tijdlijn van de Franse Tijd in de Nederlanden.

Frankrijks worsteling met de kleine keizer

Op 15 augustus 2019 is het 250 jaar geleden dat Napoleon werd geboren. Dat dit feit in Nederland niet veel aandacht krijgt, is begrijpelijk. Maar dat in Frankrijk slechts beperkt bij deze gebeurtenis zal worden stilgestaan, is ronduit opmerkelijk. Wat is hiervan de reden?

Hoe Napoleon op Elba belandde

In het voorjaar van 1814 werd Napoleon eindelijk verslagen. Na jarenlang te hebben geheerst over een keizerrijk van tachtig miljoen mensen, dat zich uitstrekte over half Europa, zat hij plotseling vast op het minuscule eilandje Elba.

Napoleon, messias tegen wil en dank

De Fransen verheerlijken hem, de Engelsen zijn kritisch en ook in andere landen wordt hij gevormd naar het beeld dat het beste past in de eigen geschiedenis. De bekende historicus Adam Zamoyski ging op zoek naar de ‘echte Napoleon’. Niet naar het supermens of het beest, maar naar de man.

Congres van Wenen (1814-1815) – Betekenis en gevolgen

Het Congres van Wenen (1814-1815) is een bekende politieke gebeurtenis uit de vroege negentiende eeuw. Het congres had als doel om in Europa een politieke machtsbalans te creëren – een ‘balance of power’ – om te voorkomen dat er na Napoleon Bonaparte weer iemand zou opstaan die Europa kon veroveren.

Maximilien de Robespierre (1758-1794) – Gezicht van De Terreur

De Franse advocaat en politicus Maximilien de Robespierre (1758-1794), alias ‘De Onkreukbare’ (omdat hij voor strikte morele regels pleitte), geldt als een van de gezichtsbepalende figuren uit de tijd van de Franse Revolutie. Robespierre was als invloedrijke jakobijn het wrede gezicht van de periode van De Terreur in de jaren

Waterloodag (18 juni) – Voorloper van 4 en 5 mei

Napoleon Bonaparte werd op 18 juni 1815 definitief verslagen in de Slag bij Waterloo. Deze slag had een grote impact op de Nederlanders: vrijwel iedereen had wel een bekende of een familielid die betrokken was bij de veldslag. Om die reden vond vanaf 18 juni 1816 jaarlijks een herdenk- en

Code Napoleon / Code Civil – Het burgerlijk wetboek van Napoleon

Op 21 maart 1804 voerde Napoleon Bonaparte een burgerlijk wetboek in, dat bekend is geworden als de Code Napoleon of de Code Civil. Het wetboek heeft veel invloed gehad op het Europese recht en de rechtspraak. Een beknopt artikel over de geschiedenis en betekenis van de Code Napoleon.

1 2 3 5