Propaganda en censuur in de Sovjet-Unie (1917-1991)

Tijdens de Russische Oktoberrevolutie van 1917 grepen de bolsjewieken, onder leiding van Lenin, de macht in de Sovjet-Unie. Zij probeerden hierna om zo veel mogelijk sympathisanten voor het communisme te verenigen en schakelden in minder dan twee jaar tijd alle anti-communistische kranten uit.

Het Tet-offensief (1968)

Het Tet-offensief was een aanval die op 31 januari 1968 werd ingezet door het Noord-Vietnamese leger in samenwerking met de communistische Vietcong. Het was erop gericht om Zuid-Vietnam communistisch te maken door Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen te overmeesteren met een serie onaangekondigde aanvallen.

New Yorkers misten zomer 1945 zeventien dagen de krant

Op zaterdag 30 juni 1945 gingen bezorgers van elf New Yorkse kranten, waaronder de New York Times, in staking. Inwoners van de stad ontvingen zeventien dagen de krant niet meer op de mat en konden deze ook niet meer kopen bij de news stands verdeeld over de stad.