De status van het huwelijk in de late Middeleeuwen

Trouwen was in de Middeleeuwen een gevoelige kwestie. Het ging immers om familiebelangen, beteugeling van de lust en het voortbrengen van nageslacht. En hoewel al deze elementen eeuwenlang van belang bleven, was de juridisch status van het huwelijk aan verandering onderhevig. Zodanig zelfs, dat er in de vijftiende en zestiende

Pages en schildknapen – Betekenis

Pages waren jongens van adellijke komaf die in dienst waren van ridders of de aristocratie. Synoniemen voor page zijn ridderdienaar, bediende of dienaar. Vaak kwamen de jongens die als page begonnen al op hun zesde of zevende levensjaar bij een ridder in dienst als schildknaap.

1 2 3 46