KlussenKlussen

Jacques Necker (1732-1804) – Franse minister van Financiën

Jacques Necker was een Franse minister van financiën onder koning Lodewijk XVI. Werd op 30 september 1732 geboren in Genève, maar wordt in 1747 door zijn vader naar Parijs gestuurd om daar klerk te worden bij een bank.

- ad -

Jacques Necker, 1789
Jacques Necker, 1789
Als de bij het volk populaire minister op 11 juli 1789 ontslagen wordt als minister van financiën, is dat voor een grote groep burgers een aanleiding om de Bastille te bestormen. Deze daad luidt het begin van de Franse revolutie in.

Als Jacques Necker in 1747 naar Parijs verhuisd, komt hij te werken bij de ban van een vriend van zijn vader, Isaac Vernet. Necker blijft hier lang werken en is succesvol. In 1762 wordt hij partner. Enkele jaren later is hij een gefortuneerd man na een reeks succesvolle speculaties.

Publieke functie

In 1766 trouwt Necker met Madame de Verménou. In april van dat jaar krijgen ze een dochter, Anne Louis Germaine Necker die later een beroemd auteur wordt onder de naam Madame de Staël. Madame de Verménou moedigt haar man aan een publieke functie te bekleden. Necker volgt haar raad op en krijgt een goede functie bj de Franse Oost-Indische Compagnie. In deze periode verstrekt Jacques Necker enkele leningen aan de Franse staat.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

In 1776 wordt Necker minister van Financiën. Een jaar later promoveert hij zelfst tot directeur-generaal van Financiën. De financiën van de Franse regeringen zijn niet op orde en Necker en probeert hierin verandering aan te brengen.

Derde Stand

Necker doet zijn best de zogenaamde taille-belasting, een belasting die de burgers (Derde Burgerij) vanaf de dertiende eeuw moest betalen, eerlijker te verdelen. Daarnaast probeert hij de staatsschuld van Frankrijk af te betalen. Necker was onder meer zeer populair onder de burgers, omdat hij de Franse regering liet lenen in plaats van de belasting te verhogen, om de oorlog in Amerika te financieren.

Dit beleid mocht hem dan veel krediet opleveren onder de bevolking, voor de schatkist was het niet goed. Als Necker in 1781 het pamflet ‘Compte rendu du roi’ verspreidt waarin hij een rooskleurig beeld schetst van de financiën, wordt hij ontslagen. Necker houdt zich hierna enige tijd bezig met het schrijven van boeken, maar wordt in 1788 opnieuw minister van Financiën. Hij zou volgens velen de enige zijn die de staatsschuld kon helpen aflossen.

De bestorming van de Bastille
De bestorming van de Bastille

Ontslag

In 1789 roept Necker de Staten-Generaal bijeen. Tijdens de vergadering die volgt zegt Necker onder meer dat hij wil dat de Derde Stand dubbel vertegenwoordigd wordt in de Staten Generaal. Dit is tegen het zere been van het hof. Ze zien hem als aanstichter van de op handen zijnde revolutie en ontslaan hem op 11 juli. Hij krijgt tevens te horen dat hij het land onmiddellijk moet verlaten.

- ad -

De burgerij is woedend als hen dit ter ore komt. Het is één van de ‘druppels’ die leidde tot de bestorming van de Bastille, drie dagen later op 14 juli 1789.

- advertentie-


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Veel meer tips ➱


Blij met deze site?

Klant bij Bol?Klant bij Bol? Bestel via deze link en Historiek krijgt een kleine vergoeding. Dank u wel!