Week van de koloniale geschiedenis
Dark
Light

Franse Revolutie

Berichten over de Franse Revolutie, de politieke omwenteling die Frankrijk eind achttiende eeuw doormaakte. Tijdens de revolutie - die gepaard ging met burgeroorlog en terreur - werd de absolute monarchie afgeschaft. De Franse Revolutie bracht blijvende veranderingen teweeg in Frankrijk, maar ook in andere Europese landen. Hoofdartikel: De Franse Revolutie (1789) - Tijdlijn & samenvatting Populair: Boek: De Franse Revolutie - Johan op de Beeck
Napoleon in 1797, Jacques-Louis David

Napoleon, messias tegen wil en dank

De Fransen verheerlijken hem, de Engelsen zijn kritisch en ook in andere landen wordt hij gevormd naar het beeld dat het beste past in de eigen geschiedenis. De bekende historicus Adam Zamoyski ging op zoek naar de ‘echte Napoleon’. Niet naar het supermens of het beest, maar naar de man. De historicus, die eerder al verschillende boeken over de Napoleontische
Een vrijheidsboom wordt geplant in Frankrijk, 1790 -

Vrijheidsboom (1795) – Symbool voor een nieuw tijdperk

Vrijheidsbomen vormden een symbool van de vernieuwde maatschappij na de Franse Revolutie (1789). Na de Franse inval en het ontstaan van de Bataafse Republiek kwamen er in het voorjaar van 1795 op veel centrale pleinen van Nederlandse steden en plaatsen vrijheidsbomen te staan, die met een anti-orangistische ceremonie – zoals een lied of toespraak – ingewijd werden. De bomen vormden
Executie van 21 Girondijnen, Place de la Révolution

Girondijnen (brissotins) – Politieke groepering tijdens de Franse Revolutie

De Girondijnen, ook wel brissotins, waren een gematigde linkse politieke stroming tijdens de Franse Revolutie. Tijdens de revolutie stonden de Girondijnen tegenover de radicalere, republikeinse Jakobijnen. Het liep niet goed met hen af… De groepering steunde op de gegoede burgerij uit de provincie en streed voor zoveel mogelijk individuele vrijheid en volkssoevereiniteit. De naam is ontleend aan het departement Gironde,

Gratis nieuwsbrief

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief (48.314 actieve abonnees)

"Een onafhankelijk online geschiedenismagazine, sinds 2008."

Meer informatie