Kantoor en schoolKantoor en school

Franse Revolutie

Franse Revolutie
Berichten over de Franse Revolutie, de politieke omwenteling die Frankrijk eind achttiende eeuw doormaakte. Tijdens de revolutie – die gepaard ging met burgeroorlog en terreur – werd de absolute monarchie afgeschaft. De Franse Revolutie bracht blijvende veranderingen teweeg in Frankrijk, maar ook in andere Europese landen.

Hoofdartikel: De Franse Revolutie (1789) – Tijdlijn & samenvatting

Laatste artikelen: