/

Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (1789)

Op 26 augustus 1789 werd in Frankrijk de eerste universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) aangenomen. De verklaring was samengesteld door de Franse markies de Lafayette en de graaf Emmanuel Joseph Sieyès. Het document bevatte de grondslagen voor de latere grondwet van Frankrijk.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
/

De Bataafs-Franse tijd (1795-1813)

De Bataafs-Franse Tijd, ook wel Bataafse Tijd of Franse Tijd genoemd, is de periode uit de vaderlandse geschiedenis waarin Nederland onder Frans gezag stond. Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen uit deze periode? Een korte geschiedenis en tijdlijn van de Franse Tijd in de Nederlanden.

Kenmerken, tijdlijn & korte geschiedenis

De Eed op de Kaatsbaan (1789)

De Eed op de Kaatsbaan (ook wel Eed in de Kaatsbaan) van 20 juni 1789 wordt algemeen beschouwd als de eerste aanzet tot de Franse Revolutie.

Een Nationale Vergadering en een grondwet
//

Napoleon, messias tegen wil en dank

De Fransen verheerlijken hem, de Engelsen zijn kritisch en ook in andere landen wordt hij gevormd naar het beeld dat het beste past in de eigen geschiedenis. De bekende historicus Adam Zamoyski ging op zoek naar de ‘echte Napoleon’. Niet naar het supermens of het beest, maar naar de man. De historicus, die eerder al verschillende boeken over de Napoleontische

Vrijheidsboom (1795) – Symbool voor een nieuw tijdperk

Vrijheidsbomen vormden een symbool van de vernieuwde maatschappij na de Franse Revolutie (1789). Na de Franse inval en het ontstaan van de Bataafse Republiek kwamen er in het voorjaar van 1795 op veel centrale pleinen van Nederlandse steden en plaatsen vrijheidsbomen te staan, die met een anti-orangistische ceremonie – zoals een lied of toespraak – ingewijd werden. De bomen vormden

Girondijnen (brissotins) – Politieke groepering tijdens de Franse Revolutie

De Girondijnen, ook wel brissotins, waren een gematigde linkse politieke stroming tijdens de Franse Revolutie. Tijdens de revolutie stonden de Girondijnen tegenover de radicalere, republikeinse Jakobijnen. Het liep niet goed met hen af… De groepering steunde op de gegoede burgerij uit de provincie en streed voor zoveel mogelijk individuele vrijheid en volkssoevereiniteit. De naam is ontleend aan het departement Gironde,

////

Thomas Paine (1737-1809) – Liberaal journalist, politicus en filosoof

De revolutionaire, liberale Brits-Amerikaanse filosoof en journalist Thomas Paine (1737-1809) speelde een belangrijke rol in de Amerikaanse Revolutie (1776) en de Franse Revolutie (1789). Met name zijn pamflet Common Sense had veel invloed op de internationale politiek en filosofie. Ook zijn zestien Crisis Papers zijn bekend.

“De echte man glimlacht bij problemen…”