Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (1789)

Op 26 augustus 1789 werd in Frankrijk de eerste universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) aangenomen. De verklaring was samengesteld door de Franse markies de Lafayette en de graaf Emmanuel Joseph Sieyès. Het document bevatte de grondslagen

Conservatisme – Betekenis & kenmerken

De term conservatisme is een veelvoorkomend begrip uit de politieke geschiedenis. Wat betekent deze term en waar komt het woord conservatisme eigenlijk vandaan? En wat zijn de belangrijkste kenmerken van conservatieven?

Slag bij Waterloo (18 juni 1815)

De Slag bij Waterloo is een van de belangrijkste en meest bekende veldslagen uit de moderne tijd. De slag betekende de definitieve ondergang van de Franse generaal Napoleon Bonaparte

Madame de Staël (1766-1817) – Franse schrijfster

De Frans-Zwitserse romanschrijfster, geschiedkundige en politiek activiste Germaine de Staël (1766-1817), ook bekend als Madame de Staël, wordt beschouwd als een van de meest geniale en slimme vrouwen uit de geschiedenis.

De Bataafs-Franse tijd (1795-1813)

De Bataafs-Franse Tijd, ook wel Bataafse Tijd of Franse Tijd genoemd, is de periode uit de vaderlandse geschiedenis waarin Nederland onder Frans gezag stond. Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen uit deze periode? Een korte geschiedenis en tijdlijn van de Franse Tijd in de Nederlanden.

De Eed op de Kaatsbaan (1789)

De Eed op de Kaatsbaan (ook wel Eed in de Kaatsbaan) van 20 juni 1789 wordt algemeen beschouwd als de eerste aanzet tot de Franse Revolutie.

Napoleon, messias tegen wil en dank

De Fransen verheerlijken hem, de Engelsen zijn kritisch en ook in andere landen wordt hij gevormd naar het beeld dat het beste past in de eigen geschiedenis. De bekende historicus Adam Zamoyski ging op zoek naar de ‘echte Napoleon’. Niet naar het supermens of het beest, maar naar de man.

Democratie – Betekenis en kenmerken van het politiek begrip

Het begrip democratie is van Griekse origine en ontstaan in de Oudheid. Het betekent letterlijk: ‘volksheerschappij’ of ‘volksmacht’. Waar komt de term democratie precies vandaan en wat zijn enkele belangrijke ijkpunten uit de geschiedenis van de democratie?

Maximilien de Robespierre (1758-1794) – Gezicht van De Terreur

De Franse advocaat en politicus Maximilien de Robespierre (1758-1794), alias ‘De Onkreukbare’ (omdat hij voor strikte morele regels pleitte), geldt als een van de gezichtsbepalende figuren uit de tijd van de Franse Revolutie. Robespierre was als invloedrijke jakobijn het wrede gezicht van de periode van De Terreur in de jaren

De uitvinding van het kunstgebit

In de achttiende eeuw werd het moderne kunstgebit uitgevonden in Frankrijk. Wie was de uitvinder van deze nuttige neptanden? En wat heeft de Slag bij Waterloo met kunstgebitten te maken?

Vrijheidsboom (1795) – Symbool voor een nieuw tijdperk

Vrijheidsbomen vormden een symbool van de vernieuwde maatschappij na de Franse Revolutie (1789). Na de Franse inval en het ontstaan van de Bataafse Republiek kwamen er in het voorjaar van 1795 op veel centrale pleinen van Nederlandse steden en plaatsen vrijheidsbomen te staan, die met een anti-orangistische ceremonie – zoals

Girondijnen (brissotins) – Politieke groepering tijdens de Franse Revolutie

De Girondijnen, ook wel brissotins, waren een gematigde linkse politieke stroming tijdens de Franse Revolutie. Tijdens de revolutie stonden de Girondijnen tegenover de radicalere, republikeinse Jakobijnen. Het liep niet goed met hen af… De groepering steunde op de gegoede burgerij uit de provincie en streed voor zoveel mogelijk individuele vrijheid

Thomas Paine (1737-1809) – Liberaal journalist, politicus en filosoof

De revolutionaire, liberale Brits-Amerikaanse filosoof en journalist Thomas Paine (1737-1809) speelde een belangrijke rol in de Amerikaanse Revolutie (1776) en de Franse Revolutie (1789). Met name zijn pamflet Common Sense had veel invloed op de internationale politiek en filosofie. Ook zijn zestien Crisis Papers zijn bekend.

De Franse Revolutie (1789)

Tijdlijn, samenvatting, oorzaken en verloop van de Franse Revolutie (1789-1799). Van de Eed op de Kaatsbaan en de Bastille tot de staatsgreep van Napoleon.

Vrede van Amiens (1802)

De Vrede van Amiens maakte op 27 maart 1802 een einde aan de oorlog tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De vrede hield slechts een jaar stand.