Dolle Dinsdag

Dolle Dinsdag op het Willebrordusplein in Rotterdam - Foto: liskwartier.org
Dolle Dinsdag op het Willebrordusplein in Rotterdam – Foto: liskwartier.org
Het ‘Bevrijdingsnummer’ op 5 september 1944 van Het dagelijks nieuws bleek voorbarig. Maar in een uitzending van Radio Oranje de dag daarvoor kwam het bericht dat geallieerde troepen de Nederlandse grens waren overgestoken en naar het noorden oprukten.

‘Goede’ Nederlanders stonden al in feeststemming langs de straat om de bevrijders te verwelkomen. Veel NSB’ers – die ook naar Radio Oranje luisterden – raakten in paniek en vluchtten naar het oosten van Nederland of Duitsland. Een dag later werd duidelijk dat het fantastische geruchten waren geweest. Eind september was Nederland beneden de rivieren niettemin bevrijd, de rest van het land wachtte een strenge (honger)winter.

Krantenbericht over de uitzending van Radio Oranje in Het dagelijks nieuws op 5 september 1944:

Oude radio
Oude radio

Minister Gerbrandy heeft gisterenavond voor Radio Oranje een toespraak gehouden tot de Nederlandsche bevolking, waarin hij o.m. mededeelde:

Nu de Geallieerde legers op onweerstaanbare wijze de Nederlandsche grenzen overschreden hebben, ben ik er van overtuigd dat gij hen een hartelijke en waardige ontvangst zult bereiden, welke zij verdienen als bevrijders van ons land en de vernietiging van den tiran. Het uur van de bevrijding heeft geslagen, weldra zal onze geliefde Vorstin terugkeeren en een innig dankgebed stijgt op tot God, nu hij ons van zoo’n groote en bittere nood heeft verlost en ons niet eeuwig wil kastijden. Er zal vreugde zijn, doch leed over degene die er niet meer zijn en vielen voor onze goede zaak en ook voor de Landgenooten, in Nederlandsch Indië, die nog zuchten onder de tirannie van den vijand, en smachtend uitzien naar hun bevrijding. Nog is alle leed niet voorbij, velen gaven hun leven en nog velen zullen hun leven laten, en er zal een nieuwe en laatste krachtsinspanning worden vereischt (vooral van de ambtenaren in Overheidsdienst) om alle misdaden te voorkomen, welke de Duitschers in de laatste oogenblikken zullen begaan. Alle verzetgroepen zijn nu in een organisatie vereenigd en vallen onder de wetten van het internationale recht.

Landgenooten dit zijn dagen in de geschiedenis van ons volk, het zal van iedere vrouw en iedere man afhangen hoe het nageslacht later over ons zal oordelen. Wees ordelijk en gedisciplineerd, gedraagt U naar de instructie van Uw Leiders, wat nu gebeuren gaat zal langen tijd het stempel drukken op ons geheele volk. Nederland herrijst, moge het zijn in volle grootheid.

Lees het gehele krantenartikel op kranten.kb.nl

- advertentie -

Vorige bericht

Volgende bericht

 

Nieuws van Toen

Benieuwd naar wat er vroeger speelde rond deze tijd? De Koninklijke Bibliotheek (KB) brengt in deze rubriek het heden met het verleden samen. De historische krantenartikelen die uitgelicht zijn, berichten over grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, maar ook over het ‘kleine nieuws’. Deze artikelen, en miljoenen andere berichten van vroeger, zijn te vinden op de website kranten.kb.nl.

 

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: