Internationale Vrouwendag

Over de hele wereld wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd, het gevolg van een eeuw vrouwenemancipatie.

Poster voor Internationale Vrouwendag in de Oekraïne, 1932
Poster voor Internationale Vrouwendag in de Oekraïne, 1932 title=”Poster voor Internationale Vrouwendag in de Oekraïne, 1932″>Poster voor Internationale Vrouwendag in de Oekraïne, 1932
De Vrouwendag begon met de Duitse politica Clara Zetkin (1857-1933) een overtuigd socialiste. Socialisme kon niet bestaan zonder vrouwen, zo betoogde ze. Ze streed al langer voor vrouwenrechten in haar geboorteland. Omdat ze weinig gehoor kreeg lanceerde ze het socialistische vrouwenblad Die Gleichheit. In haar emancipatiestrijd zocht ze echter ook vrouwen uit andere Europese landen, waarmee ze in 1907 de Eerste Internationale Socialistische Vrouwenconferentie hield in Stuttgart. Daar werd besloten een motie in te dienen bij de Tweede Internationale (internationale organisatie van socialisten) waarin de partijen verplicht werd om zowel voor mannenkiesrecht als vrouwenkiesrecht te strijden. Deze motie werd aangenomen.

Na het succes van de eerste vrouwenconferentie, kwam er in 1910 een tweede conferentie in Kopenhagen. Omdat de socialistische mannen zich wat de vrouwen betreft nog te weinig inzetten voor het vrouwenkiesrecht werd op de tweede conferentie besloten een Internationale Vrouwendag te organiseren. Deze dag zou in het teken komen te staan van demonstreren, vergaderen en propaganda voeren voor het vrouwenkiesrecht. In 1910 zag de Vrouwendag dus het levenslicht, maar werd het nog op willekeurige dagen gehouden.

8 maart

De datum van 8 maart werd aanvankelijk in 1921 gekozen. Vier jaar eerder waren op die achtste maart vrouwen in Sint Petersburg massaal in opstand gekomen tegen de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog en voedseltekort. De demonstratie liep uit op een algemene staking. Die staking wordt ook gezien als begin van de revolutie, waarbij de communisten de macht grepen. Daardoor is 8 maart ook een communistische feestdag. De Vrouwendag werd de daaropvolgende jaren met name in communistische kringen op 8 maart gevierd.

- advertentie -

De Duitse feministe Clara Zetkin
De Duitse feministe Clara Zetkin
Pas in 1960 werd Internationale Vrouwendag weer groot gevierd op 8 maart, toen de Nederlandse Vrouwenbond (NVB) ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de vrouwendag het boek Baanbreeksters – Levensgeschiedenissen van strijdbare vrouwen uitgaf. Ook in de Verenigde Staten, waar de tweede feministische golf uitbrak, werd de Internationale Vrouwendag een traditie. Daar wordt overigens een demonstratie in New York op 8 maart 1908 als oorsprong van de Internationale Vrouwendag gezien. Duizenden textielarbeidsters gingen toen de straat op om betere werkomstandigheden, vrouwenkiesrecht en afschaffing van kinderarbeid te bepleiten.

In 1978 werd Internationale Vrouwendag officieel erkend door de Verenigde Naties. Sindsdien worden er elk jaar wereldwijd talloze activiteiten gehouden om solidariteit te tonen voor onderdrukte vrouwen.

De verwoeste Eusebiuskerk, Arnhem, september 1944. Bron: www.pbdoetmee.nl/nostalgischnederland/
Bij Uitgeverij Aspekt is recent een interessant boek verschenen over de memoires…
Amalia van Solms was de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik en de…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net