Geschiedeniswinkel - Duizenden geschiedenisboeken

Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB, 1994)

Wet tegen discriminatie

De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB), die op 2 maart 1994 werd vastgesteld en 1 september 1994 in werking trad, is een aanvullende bepaling bij artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Dat artikel verbiedt allerlei soorten discriminatie en moet de emancipatie van uiteenlopende soorten mensen in de Nederlandse maatschappij bevorderen.

- ad -

Kerninhoud van de Algemene Wet Gelijke Behandeling

Huidige plenaire zaal van de Tweede Kamer (cc - Risastla)
Huidige plenaire zaal van de Tweede Kamer (cc – Risastla)
De Algemene Wet Gelijke Behandeling is vastgesteld om, zo luiden de inleidende woorden van de AWGB…

…bescherming te bieden tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Daarom was het wenselijk, zo lezen we in de toelichting op de AWBG om…

…behoudens wettelijke uitzonderingen onderscheid op deze gronden te verbieden en dat het in verband met de handhaving van dit verbod wenselijk is een Commissie gelijke behandeling in te stellen.

De Algemene Wet Gelijke Behandeling verplicht gelijke behandeling op het gebied van het aanbieden van werk, huisvesting, goederen en diensten. Bij goederen en diensten gaat het specifiek om kwesties als (ver)koop, welzijns- en gezondheidszorg, maar ook onderwijs, maatschappelijke diensten en het aanbod van recreatie. De wet biedt wel de gelegenheid om onderscheid te maken op grond van nationaliteit of geslacht als het hoofddoel van een actie of handeling is om ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen te verminderen of te elimineren, wat veel op werkgebied voorkomt.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

WGB (1980) als voorloper & uitzonderingen op de AWGB

De Algemene Wet Gelijke Behandeling was een verbreding van de Wet Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen (WGB) van van 1 maart 1980. Waarmee de Nederlandse wetgeving aangepast werd conform de richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen uit februari 1976 over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Voor bepaalde instanties gelden uitzonderingsposities wat de Wet op de Algemene Wet Gelijke Behandeling betreft. Namelijk voor instellingen op religieuze en levensbeschouwelijke grondslag – zij mogen verlangen van personeel dat de ideologische grondslag van hun organisatie gedeeld wordt -, politieke instanties (onderschrijving van politieke visie) en het bijzonder onderwijs. In het bijzonder onderwijs, gebaseerd op het confessionalisme, islam of jodendom, mogen de scholen van hun personeel en van de leerlingen eisen dat ze instemmen met de religieuze grondbeginselen van de school.

Lees ook: De Grondwet van Thorbecke (1848)
…of: Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger
Boekentip: Boeken over de Nederlandse politieke geschiedenis

Bronnen

- ad -

Internet
-http://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/2015-07-01
-https://www.digibron.nl/search/detail/01ab351bd403c66508f4625115b5d879/de-algemene-wet-gelijke-behandeling
-https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_wet_gelijke_behandeling


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

 • Godfried van Bouillon (1060-1100) – Leider van de Eerste Kruistocht

  Godfried van Bouillon (1060-1100) – Leider van de Eerste Kruistocht

  Sinds 1848 prijkt het ruiterstandbeeld van Godfried van Bouillon op het Brusselse Koningsplein. Het bronzen kunstwerk werd vervaardigd door de Luikse beeldhouwer Eugène Simonis (1810-1882). Het recentelijk onafhankelijk geworden België wou met de herinnering aan één van de aanvoerders van …Lees bericht »
 • (Geheim)zinnige geschiedenis van de wereld

  (Geheim)zinnige geschiedenis van de wereld

  In het oude Griekenland, zo weten we via geschiedschrijvers uit de Oudheid, waren aan de openbare tempels in onder meer Thebe, Eleusis en Efeze – dé religieuze ontmoetingsplekken in klassiek Griekenland -, zogenoemde ‘mysteriescholen’ verbonden.Lees bericht »
 • Bestrijding van CP en CD in de rechtszaal

  Bestrijding van CP en CD in de rechtszaal

  De strafrechtelijke vervolging van de CP en CD voor rassendiscriminatie en/of groepsbelediging kwam in de jaren tachtig slechts langzaam op gang. Het Openbaar Ministerie aarzelde lang voordat het vervolging instelde.Lees bericht »
 • Verplicht te stemmen

  Verplicht te stemmen

  In 1970 werd de opkomstplicht bij verkiezingen afgeschaft. De gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar waren de eerste verkiezingen waarbij mensen niet meer verplicht werden te stemmen. - ad -Lees bericht »

Veel meer tips ➱


Blij met deze site?

Klant bij Bol?Klant bij Bol? Bestel via deze link en Historiek krijgt een kleine vergoeding. Dank u wel!