Helmut Kohl gaf de D-Mark zelf op

De invoering van de euro wordt vaak omschreven als een ruil. Helmut Kohl zou de Duitse mark opgegeven hebben in ruil voor instemming van de Franse François Mitterrand met de hereniging van Duitsland. Maar dit beeld klopt niet.

Verdrag van Maastricht (1992)

Het verdrag van Maastricht kan gezien worden als het fundament van de huidige Europese Unie. In het provinciehuis van Limburg werden de regeringsleiders het tijdens een bijeenkomst op 7 en 8 december 1991 eens over een verdieping en verbreding van de Europese Gemeenschap (EG).

Neville Chamberlain (1869-1940) – Brits premier & appeasement-aanhanger

De Britse politicus en premier Neville Chamberlain (1869-1940) is de geschiedenisboeken ingegaan als de man die in het interbellum Adolf Hitler en diens nazi-Duitsland met een strategie van appeasement in toom probeerde te houden. Hij was betrokken bij het ondertekenen van het Akkoord van München (ook bekend als het Verdrag van

Op weg naar Duitse re-integratie na de Eerste Wereldoorlog

Bij de oprichting van de Volkenbond op 25 januari 1919 wordt aan Duitsland het lidmaatschap ontzegd. Het vergt veel onderhandelingen, maar dankzij de inspanning van nieuwe politieke leiders wordt in 1926 na het sluiten van het verdrag van Locarno Duitsland toegelaten als volwaardig lid van de Volkenbond.

De Volkenbond en grensconflicten in de Balkan begin jaren twintig

Na de ondertekening van het vredesverdrag van Versailles ontstaan er grensconflicten in de Balkan waar de Volkenbond mee geconfronteerd wordt. Het eerste, een conflict tussen Albanië en Griekenland dat uitmondt in de Korfoe-kwestie, luidt een lange reeks van confrontaties in tussen de Italiaanse dictator Benito Mussolini en de voorzichtig opererende

De Volkenbond als hoeder van Dantzig en het Saargebied

Na de Eerste Wereldoorlog worden het Saargebied en de stad Dantzig onder toezicht geplaatst van de Volkenbond. Een rol die de Volkenbond naar behoren vervult, maar niet altijd de goedkeuring kan wegdragen van de lokale bevolking.

De moeizame start van de Volkenbond

Nooit meer oorlog! Dat is de hartenkreet van de 28e Amerikaanse president Woodrow Wilson als de Eerste Wereldoorlog ten einde loopt. Hij vecht voor zijn ideaal: de creatie van een Bond der Volkeren waarmee een eind gemaakt zal worden aan de machtspositie van de grote Europese mogendheden die elkaar al

Fin de siècle & Belle époque – Betekenis en kenmerken

De term fin de siècle komt regelmatig voorbij in geschiedenisboeken. Maar wat betekent dit begrip precies? Gaat het hier om een historisch fenomeen, een bepaalde periode uit de cultuurgeschiedenis of een levensgevoel? En wat heeft de term belle époque met het fin de siècle te maken?

Ontheemden en vluchtelingen in na-oorlogs Europa (1945)

Toen de laatste Duitse soldaten zich in mei 1945 overgaven en de gevechten in Europa ten einde liepen, werden de geallieerden met allerlei nieuwe problemen geconfronteerd, met op de eerste plaats de miljoenen zieke, ondervoede en dakloze mensen die door Europa trokken of vastzaten in ontheemdenkampen.

De Euroklok: een geleidelijke overgang naar de Zomertijd

Het lijkt erop dat de fenomenen zomertijd en wintertijd over enige tijd geschiedenis zijn en dat is goed nieuws voor alle mensen die ieder jaar weer last hebben van het abrupt verzetten van de klok. Mensen slapen slechter en hebben soms weken nodig voordat hun bio-klok gewend is aan de

1 2 3 5