Dark
Light

Mein Kampf-verkoper ontslagen van alle rechtsvervolging

Auteur:
1 minuut leestijd
Adolf Hitler - Mein Kampf 1924
Adolf Hitler - Mein Kampf 1924

Het gerechtshof in Amsterdam heeft galeriehouder Michiel van Eyck die in zijn galerie het boek Mein Kampf van Adolf Hitler verkocht, ontslagen van alle rechtsvervolging. Dat is vandaag bekendgemaakt.

Mein Kampf
Mein Kampf
Volgens het gerechtshof zou een veroordeling in strijd zijn met het recht van de verdachte op vrije meningsuiting, waar ook de verspreiding van boeken door verkoop in een winkel onder valt.

De zaak tegen de galeriehouder begon eind 2013 toen het Federatief Joods Nederland (FJN) aangifte deed tegen de galeriehouder. De rechtbank oordeelde eerder dat de man geen straf moest krijgen, omdat hij niet aanzette tot haat of discriminatie. Het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak in beroep.

Het gerechtshof vindt dat – in het belang van een democratische rechtsstaat – zeer omzichtig moet worden omgegaan met het verbieden van meningsuitingen.

“Ook onwelgevallige meningen horen zoveel mogelijk in de openbaarheid thuis. Op die manier wordt een goed geïnformeerd en kritisch openbaar debat bevorderd. Potentieel onrecht kan zo in een vroeg stadium aan het licht kan komen en worden bestreden.”

Het hof vindt in dit geval van belang dat de galeriehouder geen aanhanger is van het nazistische gedachtegoed. Hij verkoopt in zijn antiquariaat uitsluitend originele exemplaren uit de dertiger jaren aan belangstellenden voor historische exemplaren.

“Het hof heeft in deze beslissing ook meegewogen dat de tekst van het boek Mein Kampf in bibliotheken en op internet vrijelijk beschikbaar is en dat in binnen- en buitenland het debat wordt gevoerd over de al dan niet vrije verkoop en verspreiding van Mein Kampf.”

Begin dit jaar verviel het auteursrecht op Mein Kampf. In Duitsland verscheen hierop een wetenschappelijke editie van het beruchte boek. De originele tekst bevat is hierin voorzien van een grote hoeveelheid noten die het werk in de historische context plaatsen. In Nederland is handel en herdruk van Mein Kampf nog altijd verboden.

Mein Kampf – The Story of Adolf Hitler

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie