Restauratie Barak 1B van start

Barak 1B – Foto: Stichting Barak 1B
Volgende week woensdag gaan de restauratiewerkzaamheden aan Barak 1B bij Nationaal Monument Kamp Vught officieel van start.

Barak 1B is de enige nog op de authentieke plek staande barak van voormalig concentratiekamp Vught. Mede door financiële steun van het V-fonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente Vught kan de barak gerestaureerd worden.

Na voltooiing van de restauratie zal Barak 1B

- advertentie -geschikt worden gemaakt voor zijn nieuwe bestemming: informatiecentrum en workshopruimte. In de barak zal een vaste expositie worden ondergebracht die ingaat op bijna zeventig jaar geschiedenis. Er komt aandacht voor de uiteenlopende groepen mensen die korte of langere tijd op deze plek hebben verbleven.

Woensdag 25 januari aanstaande zullen een gedeputeerde en de vicevoorzitter van het V-fonds het startsein voor de restauratie geven. Ze onthullen dan een bouwbord. Hierna beginnen medewerkers van een bedrijf met het verwijderen van asbest.

Ten behoeve van de inrichting van de barak wordt nu een onderzoekstraject opgestart en een projectplan uitgewerkt. De financiering van de uitgewerkte plannen staat nog in de startblokken. Zodra het inrichtingsplan en de daarbij behorende begroting gereed zijn, zal vanuit Kamp Vught een fondsenwervingstraject worden opgestart om de benodigde financiële middelen bijeen te krijgen.

Nationaal Monument Kamp Vught gaat na opening van het geheel de barak exploiteren.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: