Romeinse thermen uit 2e eeuw in Duits museum over badcultuur

Romeinse thermen uit 2e eeuw in Duits museum over badcultuur
Romeinse thermen uit 2e eeuw
Eind augustus opent een nieuw en uniek museum haar deuren in het Duitse Zülpich, vlakbij Keulen. Het Römerthermen Zülpich Museum over badcultuur is gebouwd over de oude, originele resten van een Romeins badhuis uit de tweede eeuw. In een overzichtstentoonstelling geeft het museum een beeld van de cultuur en de ontwikkeling van het baden vanaf de tweede eeuw. Men richt zich niet enkel op het verleden: ook toekomstige ontwikkelingen en trends worden getoond.

Historische waarde
In de jaren 30 van de vorige eeuw ontdekten archeologen in Zülpich het thermencomplex. (het woord ‘thermen’ is afgeleid van het Griekse woord voor warmte ‘thermós’). Het bleek een van de best bewaard gebleven Romeinse badhuizen ten noorden van de Alpen. De vondst werd toentertijd afgezet met een eenvoudige schutting. Pas veel later beseften deskundigen de werkelijke historische waarde van de vondst en besloot men een museum te bouwen over het ongeveer 400 vierkante meter grote thermencomplex.

Het badhuis had ook een sterke sociale functie
Het badhuis had ook een sterke sociale functie
Een bezoek aan het badhuis was voor de oude Romeinen een onmisbaar onderdeel van het dagelijks leven. Naast de primaire functie van het baden, reiniging, en sporten had het badhuis ook een sterk sociale functie als ontmoetingsplaats. Iedere stad beschikte dan ook over een of meerdere badhuizen. Het aantal hing af van de omvang van de nederzetting en het inwonertal.

Mesopotamië

Hoewel de Romeinen een gigantische bijdrage hebben geleverd aan de verspreiding van de badcultuur, badhuizen zijn in alle uithoeken van het oude Romeinse Rijk terug te vinden, is het geen Romeinse uitvinding geweest. Zo zijn er in het paleis van de oude Mesopotamische stad Mari (2350 v. chr.) op de westelijke oever van de Eufraat ook al resten gevonden van gebouwen met badruimtes en toiletvoorzieningen.

- advertentie -

In de hellenistische steden en gebieden kwamen de Romeinen in aanraking met de Griekse badcultuur van openbare sport- en wasgelegenheden (gymnasia). Volgens goed Romeins gebruik namen ze dit systeem over en verbeterden het. De bouwwijze van thermen werd gestandaardiseerd en verspreid over het Romeinse Rijk.

Volgorde
Een badhuis bestond uit drie achtereenvolgende ruimtes: het koude bad, het warme bad en het hete bad. Voor deze ruimten lag een kleedruimte. Deze volgorde vindt men ook bij de Romeinse thermen in Zülpich. Naast de vloer- en muurverwarming bestond de vaste uitrusting uit een bassin in het koude badvertrek en een bassin in het warme badvertrek. Beide werden later uitgebreid met een extra bassin. Een kanaal ten zuiden van de thermen voerde het afvoerwater af en spoelde daarbij de latrines.

Zweetruimte

Het badhuis in Tolbiacum, de Romeinse naam voor Zülpich
Het badhuis in Tolbiacum, de Romeinse naam voor Zülpich
Een rondgang door de thermen kon worden afgewisseld met een bezoek aan de droge zweetruimte of aan de voorzieningen buiten. In de loop van de 3e eeuw werd het gebouwencomplex uitgebreid met een “basilica thermarum” en kon men in het thermencomplex ook aan sportbeoefening doen.

Rond dezelfde tijd kregen de thermen een tweede warme- en heteluchtbad, waaruit men kan concluderen dat de bewoners van Tolbiacum, zoals Zülpich werd genoemd door de Romeinen, er intensief gebruik van maakten. In deze vorm bleven de thermen bestaan tot het begin van de 4e eeuw.

Terrazzovloeren
Bijzonder kenmerk van de thermen in Zülpich zijn de gedeeltelijk goed bewaard gebleven terrazzovloeren. Deze vloeren rusten op peilers van baksteen. Daartussen kon de warme lucht circuleren en via kanalen in de muren opstijgen naar het dak. Het museum is vanaf 30 augustus toegankelijk voor publiek. Kijk op de website van het Römerthermen Zülpich Museum voor meer informatie.

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Geschiedenisliefhebber? Volg ons:

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier