/

Dagelijkse schoonheid in Pompeï en Herculaneum

Schoonheid was voor de bewoners van Pompeï zeker niet alleen een esthetische zaak. Het was ook een morele kwestie. Plato schreef al dat het aanschouwen van schoonheid voor je welzijn even belangrijk is als gezond eten. Want kijken naar mooie dingen zorgt volgens hem voor mooie gedachten.

Sterven in schoonheid – De wereld van Pompeï en Herculaneum
//

Zolang er leven is, is er hoop

’Zolang er leven is, is er hoop’, ook wel eens korter uitgedrukt als ‘hoop doet leven’, is een optimistisch en vrij bekend gezegde. Deze uitdrukking is vooral bekend van de Romeinse politicus en filosoof Marcus Tullius Cicero (106-43 v.Chr.).

Herkomst van de uitdrukking
1 2 3 26