Het Romeinse volk in infographics

In meer dan honderd infographics en bijbehorende teksten laten de makers ook zien hoe de Romeinse economie werkte, het politieke systeem in elkaar stak en het sociale leven functioneerde. Van keizers, magistraten en senatoren tot plebejers, slaven en Vestaalse maagden; van tempels tot legerkampen en van gladiatoren tot legionairs.

De verzonken stad Baiae bij Napels

Een van de beroemdste plekken waar de Romeinse elite – zoals bestuurders, rijke handelaren en filosofen – volop kon ontspannen, was de Romeinse badplaats Baiae, gelegen aan de Golf van Napels. Wat was dit voor een plek? En hoe vermaakte de high society zich hier?

Pleidooi voor een Romeinse heerbaan

In ‘De Romeinse heerbaan: de oudste weg door de Lage Landen’ breekt historicus Robert Nouwen een lans voor de bescherming van wat hij de oudste weg door de Lage Landen noemt. Van de Noord-Franse kuststad Boulogne-sur-Mer naar de Rijnstad Keulen liep vroeger een Romeinse heerbaan die een sleutelrol speelde in

Hannibal in de Alpen

In het najaar van 218 v.Chr. trekt de Karthaagse veldheer Hannibal in vijftien dagen over de Alpen. Zijn vijanden, de Romeinen, waren hier nauwelijks op voorbereid en door deze operatie veranderde het verloop van de Tweede Punische Oorlog (218-201 v.Chr.).

Tombe bevrijde Romeinse slaaf gevonden in Pompeii

Bij de Romeinse ruïnestad Pompeii hebben archeologen de tombe gevonden van een vrijgemaakte slaaf genaamd Marcus Venerius Secundio. In de tombe troffen de onderzoekers een goed bewaard gebleven menselijk skelet aan.

Een beknopte geschiedenis van de pizza

De pizza is een Italiaans gerecht, dat bij veel mensen in de smaak valt. Maar hoe oud is dit Italiaanse gerecht eigenlijk? Waar komt de pizza vandaan en hoe zijn we in Nederland in aanraking gekomen met dit belegde bakbrood?

Neder-Germaanse Limes toegevoegd aan werelderfgoedlijst

Tijdens de vergadering van het Werelderfgoedcomité van Unesco is dinsdag bekendgemaakt dat de Neder-Germaanse Limes wordt opgenomen op de werelderfgoedlijst. Eerder deze week kregen ook de Koloniën van Weldadigheid en de Nieuwe Hollandse Waterlinie een plek op de prominente erfgoedlijst.

Overblijfselen van de limes in het Duitse landschap

Delen van het noordelijke Romeinse grensgebied zijn vandaag de dag nog zichtbaar in het Duitse landschap, onder meer dankzij archeologische opgravingen en reconstructies. Journalist Joost Vermeulen en fotograaf Mark Rammers volgden het spoor van de Romeinse limes door dorpen, valleien en bossen.

Antiochos III de Grote – Koning van het Seleucidenrijk

Antiochos III was met zijn 36-jarige regeerperiode de langst heersende Seleukidische vorst. Er ging geen jaar voorbij waarin de monarch zich niet bezighield met het uitbreiden en in stand houden van zijn rijk. Talrijke veldtochten en veldslagen tekenden zijn carrière.

Fundering Romeins gebouw gevonden in Nijmegen

Afgelopen week hebben archeologen een stukje van de oude Romeinse stad in Nijmegen West blootgelegd. De ontdekking werd gedaan in het Nijmeegse Waalkwartier, op de plek waar dit jaar de bouw van een woontoren start.

Wanneer is een historicus een historicus?

Tacitus wordt doorgaans aangeduid als historicus, maar het is welbeschouwd misleidend. De overeenkomst tussen een historicus zoals u en ik die kennen en een Tacitus gaat eigenlijk maar weinig verder dan dat hij rekenschap geeft van het verleden.

Iemand mores leren – Betekenis en herkomst

Wanneer je iemand stevig de waarheid zegt of flink straft, kan je zeggen dat je deze persoon “mores leert”. Het woord “mores” is afkomstig uit het Latijn en betekent zoveel als “zeden” of “goede manieren”.

1 2 3 24