Dark
Light

‘Dag van de Bataafsche Vryheid’

1 minuut leestijd

Op zaterdag 13 februari 2016 zijn historische burgers, soldaten, ambachtslieden en zeelieden anno 1795 in levende lijve te zien bij Museum De Delft in Rotterdam-Delfshaven tijdens de ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’.

‘Dag van de Bataafsche Vryheid’
‘Dag van de Bataafsche Vryheid’
Van 11 tot 17 uur kunnen bezoekers bij Museum De Delft zien hoe de dames en heren in de tijd van Napoleon gekleed gingen. Tevens laten de ambachtslieden, soldaten en zeelieden hun vaardigheden zien: het buigen van eikenhouten planken voor de scheepsbouw, wapenexercitie van de mariniers, de chirurgijn met zijn medicamenten, de scheepstimmerman met zijn gereedschappen, de tekenaar van prenten en nog veel meer.

‘Vryheid, Gelykheid en Broederschap’

Zoals gebruikelijk tijdens de ‘Bataafsche Omwenteling’ in 1795, zal in Museum De Delft een ‘vryheidsboom’ worden opgericht en zullen de nieuw verworven vrijheden ‘vryheid, gelykheid en broederschap’ worden gevierd door ‘het volk’ en de gegoede burgerij. De Marechaussée zal toezien op een waardig verloop van de festiviteiten rond de ‘vryheidsboom’ en zee-officieren zullen de opbouw van de vloot en de strijd tegen de Engelsen bespreken.

’s-Lands Schip van Oorlog ‘Delft’ wordt herbouwd

Bij het Rotterdamse Museum De Delft wordt ’s-Lands Schip van Oorlog ‘Delft’ herbouwd: een marineschip dat van 1782 tot 1797 heeft gevaren en in de strijd tegen de Engelsen in 1797 (Zeeslag bij Kamperduin) verloren is gegaan. In het museum zijn onder meer scheepskanons, het grote anker en andere duikvondsten te zien van de oorspronkelijke ‘Delft’, waarvan het wrak in de Noordzee ligt, ter hoogte van Scheveningen.

Levende geschiedenis

Aan het levende geschiedenis-evenement bij Museum De Delft werken de volgende verenigingen mee: Allemansend (Bataafse kapers), De Bataafsche Burgermacht, De Maastrichter Brigade (Marechaussée), Het Salet (gegoede burgerij), de Meryton Society (gegoede burgerij) en Equipage De Delft (Bataafsche mariniers, scheepsvolk zee-officieren en scheepsambachtslieden). De ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’ is een initiatief van Vereniging ‘Equipage De Delft’, die is gevestigd in Rotterdam-Delfshaven en Hellevoetsluis. De deelnemende verenigingen zijn aangesloten bij de ‘Napoleontische Associatie der Nederlanden’.