Identiteit twee opvarenden VOC-schip Rooswijk gevonden

Onderzoekers zijn erin geslaagd de identiteit van twee opvarenden van het VOC-schip Rooswijk te achterhalen. Deze Nederlandse Oost-Indiëvaarder (VOC) zonk in januari 1740 op de Goodwin Sands in Kent, met een grote lading van zilveren staven en munten aan boord. De laatste jaren wordt veel onderzoek naar dit scheepswrak gedaan.

3,8 miljoen euro voor digitalisering VOC-archieven

Het UNESCO Memory of the World-archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), bestaande uit ongeveer vijfentwintig miljoen pagina’s, biedt niet alleen inzicht in het reilen en zeilen van de VOC, maar geeft ook een beeld van de interacties tussen Europese en niet-Europese partijen in Azië in de zeventiende en achttiende

Compagnie d’Orient (1664-1769)

De Compagnie d'Orient is een overzeese handelscompagnie, die in 1664 werd opgericht en beschouwd kan worden als de Franse tegenhanger van de Nederlandse Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Vrijhandel & laissez-faire

Het begrip vrijhandel (in het Engels ‘free trade’ en in het Frans ‘laissez-faire’ genoemd) is afkomstig uit de economische geschiedenis. De term duidt op een vrij verkeer van goederen en diensten tussen een uiteenlopend aantal landen. Wat betekent vrijhandel precies en welke kenmerken heeft dit fenomeen?

De Britse East India Company (EIC)

De Britse East India Company (EIC), ofwel de Britse Oost Indië Compagnie, was een handelsorganisatie die leek op de Nederlandse Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Scheurbuik – Zeeziekte door vitamine C-gebrek

De ziekte scheurbuik is een bijzondere ziekte, die ontstaat door een langdurig tekort aan vitamine C. De ziekte kwam vooral sinds de ontdekkingsreizen vanaf eind vijftiende eeuw veel voor op schepen, zoals op schepen van de VOC en WIC.

Bijna 200.000 euro voor gouden VOC-munt

Het gaat om een afslag in goud van een Westfriese dukaton, ook wel bekend als een zilveren rijder vanwege de ridder te paard op de keerzijde. Doorgaans zijn deze munten van zilver.

Peperduur – Herkomst van dit woord

De term ‘peperduur’ wordt gebruikt voor spullen of goederen die extreem duur zijn of voor de gemiddelde burger onbetaalbaar zijn. Hoe komen we precies aan dit woord?

De kaping van de laatste VOC-vloot (1795)

Kapitein Uilke Barends is ruim twee jaar onderweg met de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), als in 1794 de terugreis naar Nederland wordt ingezet. De vloot komt aan in Kaap de Goede Hoop, alles verloopt volgens plan. Barends kijkt er naar uit weer thuis te arriveren. Wat hij niet weet, is

1 2 3 6