De School van Tervuren

Tervuren was eeuwenlang de geliefkoosde residentieplaats van vorsten en adel. In hun kielzog vestigden zich rond het einde van de 19de eeuw aldaar ook heel wat landschapsschilders. In het gemeentelijk museum ‘Hof van Melijn’ kunnen bezoekers niet alleen kennismaken met de rijke geschiedenis van Tervuren, maar ook een indringende blik werpen op de schilderijen van deze kunstenaars die sindsdien beter

//

Koninklijk Tervuren

Op amper tien kilometer van Brussel ligt, verdoken in de groene oase van het park van Tervuren, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Niet alleen viert het museum dit jaar zijn honderdste verjaardag maar ook het park en de gemeente zelf kunnen bogen op een fascinerende en tumultueuze geschiedenis want eeuwenlang was Tervuren de geliefkoosde verblijfplaats van vorsten en adel.

/

Het Belgisch Symbolisme als kunststroming

Nog tot 27 juni loopt in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België in Brussel een tentoonstelling over het Symbolisme in België. De tentoonstelling schetst aan de hand van meer dan tweehonderd werken een volledig overzicht van de evolutie van deze laat negentiende-eeuwse kunststroming. Naast enkele voorname protagonisten van deze “fin-de-siècle” kunst, zoals Felicien Rops (1833-1898), Leon Spilliaert (1881-1946),

//

Jubelpark (beelden en gebouwen)

Het Jubelpark in Brussel is in menig opzicht uniek. Aangelegd in de voor die tijd typische ‘Beaux-Arts parkstijl’ en door zijn centrale ligging in het verlengde van de Europese wijk is het park uitgegroeid tot een publiek recreatiedomein waarin kunst en architectuur centraal staan. De talrijke bezienswaardigheden, de vele musea, alsook het feit dat het een decorum vormde voor allerlei

Karel de Grote achterna

Over de figuur van Karel de Grote zijn al boeken vol geschreven. Ik waag mij dan ook geenszins op hun terrein. Wel lijkt het mij interessant te onderzoeken wat er vandaag de dag met betrekking tot deze historische belangrijke figuur in ons straatbeeld direct en indirect terug te vinden is.

///

Het Brusselse museum van geneeskunde

Zeg nou zelf: wie neemt er graag plaats in een tandartsstoel of wie ondergaat er met plezier een operatie? Als je één en ander liever van op een veilige afstand wil bekijken, ben je bij het het ‘Museum van de geneeskunde’ in Anderlecht nabij Brussel aan het juiste adres. In zeven zalen en aan de hand van zo’n vijfduizend stukken

///

El Greco (1541-1614) – Spaanse kunstschilder

Hoewel El Greco (1541-1644) tijdens zijn leven hoge toppen scheerde en bekend stond als één van de grondleggers van de Spaanse schilderschool, taande na zijn dood zijn bekendheid en raakten zijn werken langzaam maar zeker in de vergetelheid. Pas rond 1900 van onze jaartelling, onder meer onder de impuls van Markies de la Vega-Inclán, kregen de kunsthistorici weer belangstelling voor

Eén van de grondleggers van de Spaanse schilderschool

Het witte goud in de kunst

Een verhaal over ivoren pyxissen, diptieken en chryselefantiene sculpturen.Reeds van oudsher kon het ivoor probleemloos wedijveren in kostbaarheid met de andere edele metalen zoals goud en zilver. Ivoor was namelijk zeldzaam omdat het indertijd uit nagenoeg verre en onbekende gebieden moest worden ingevoerd. Zowel de Oude Egyptenaren, de volkeren uit Mesopotamië en later de Feniciërs, alsook de Grieken uit de

1 15 16 17