Elisabeth Strouven na 360 jaar herbegraven

De zeventiende-eeuwse ziekenverzorgster Elisabeth Strouven heeft zaterdagmiddag een herbegrafenis gekregen. Ze is bijgezet in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in hartje Maastricht. De Maastrichtse stichtte rond 1628 het klooster Calvariënberg en is vooral bekend omdat zij een autobiografie naliet.

De Arabische Liga – Een korte geschiedenis

De Arabische Liga (جامعة الدول العربية: gāmi ‘ah al-duwal al-‘arabiyyah), ook wel bekend als Liga van Arabische Staten (LAS), is een pan-Arabische organisatie, waarin momenteel 21 Arabische landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika samenwerken. Deze organisatie zag in 1945 het levenslicht. Wat zijn de doelstellingen van de Arabische Liga?

Het Ichthus-teken – Symbool van christenen

Christenen plakken soms een kleine afbeelding van een vis op de achterkant van hun auto. Het christelijke symbool is afgeleid van het Oudgriekse woord Ichthus (ἰχθύς), dat ‘vis’ betekent.

Hoeveel Joodse pausen zijn er geweest?

Het staat nogal haaks op het tegenwoordig vaak geldende gelijkekansenbeleid, maar kandidaten voor de positie van paus te Rome dienen nog steeds van de mannelijke kunne, vrijgezel en rooms-katholiek te zijn. Dat was in een verder verleden uiteraard niet anders, al wordt er beweerd dat er ooit, lang geleden, een

Korte geschiedenis van de Moslimbroederschap (1928-heden)

De Moslimbroederschap ontstond in 1928 in Egypte en geldt als de meest invloedrijke politiek-islamitische beweging ter wereld. Waarom werd deze organisatie opgericht? Wat waren en zijn de doelen van de Moslimbroederschap? En hoe ontwikkelde de beweging zich in de afgelopen eeuw?

Hugues de Payns – Eerste grootmeester van de Tempeliers

Hugues de Payns, een Franse edelman die zich in 1096 aansloot bij Godfried van Bouillon om met een kruisvaardersleger in het Heilig Land Jeruzalem te heroveren op de moslims, verzekerde zich van een plaats in de geschiedenisboeken toen hij de eerste grootmeester werd van de Orde van de Tempeliers.

Animisme – Religieus denksysteem (betekenis)

Het animisme is een filosofisch-religieus denksysteem met als basisovertuiging het idee dat zielen of geesten niet alleen bestaan in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke en geografische fenomenen zoals donder, bergen en rivieren.

De vier kardinale deugden

De kardinale deugden zijn vier morele houdingen. Deze staan centraal in de zogeheten deugdethiek. Het gaat om deugden die al hoog werden aangeschreven door filosofen uit de oudheid.

Voormalig klooster Klaarkamp eerste archeologisch rijksmonument

Van het voormalige klooster Klaarkamp (Claercamp) bij het Friese dorp Rinsumageest is boven de grond nauwelijks nog wat te zien. Vanwege de historische waarde wordt de locatie vandaag echter officieel aangewezen als archeologisch rijksmonument. De oudste schriftelijke vermeldingen van het klooster dateren uit de tweede helft van de twaalfde eeuw.

Slag bij Mühlberg (1547)

Eind april 1547 behaalde keizer Karel V nabij Mühlberg, een stadje in de huidige Duitse deelstaat Brandenburg dat destijds deel uitmaakte van het keurvorstendom Saksen, een klinkende overwinning op de troepen van het Schmalkadisch Verbond, een alliantie van protestantse vorsten en steden die het oneens waren met het katholiek religieus

Concilie van Trente (1545-1563)

In 1517 deed Maarten Luther zijn beroemde “thesenanschlag”. Daarmee begon de zogenaamde reformatie, een hervormingsgezinde beweging binnen het christendom. De reformatie deed de Rooms-katholieke kerk op haar grondvesten daveren. Het Concilie van Trente was het katholieke antwoord op de reformatie.

Restauratie voor Christian Müllerorgel in Bavokerk

Het Christian Müllerorgel is het hoofdorgel van de laatmiddeleeuwse Grote of St.-Bavokerk. Het pijporgel werd tussen 1735 en 1738 gebouwd door de uit Duitsland afkomstige Christian Müller, die tot de beroemdste orgelbouwers van zijn tijd behoorde.

Karma – betekenis en herkomst van dit begrip

De term karma wordt tegenwoordig veel gebruikt. In 2019 stemden de kijkers van een grote Vlaamse televisiezender voor kinderen dit woord tot ‘Woord van het Jaar’. Als iemand een kuil graaft voor een ander en daar vervolgens zelf in valt, hoor je mensen het wel eens zeggen: ‘Karma!’ Maar wat

Hoe de gereformeerde kerk worstelde met toverij en bijgeloof

In de zestiende en zeventiende eeuw kende de vervolging van tovenaars, heksen en magiërs een enorme climax, al verschilde die van plaats tot plaats en van tijd tot tijd. In Friesland ontbraken eind zestiende eeuw vervolgingen zelfs, de Staten namen de ‘duivelbezweerders, waarzeggers, handkijkers en boterlezers’ niet au serieux, zo

Nicopolis – Het einde van een kruistocht (1396)

Bij Nicopolis, een stadje aan de oevers van de Donau in het noorden van Bulgarije, eindigde in 1396 één van de laatste grootschalige kruistochten uit de Middeleeuwen. Een voornamelijk uit Hongaars-Franse ridders bestaand kruisvaardersleger, samen met vrijwilligers en huursoldaten uit zowat alle Europese vorstendommen, leed er een verpletterende nederlaag tegen

1 2 3 52