De engel Moroni verschijnt aan Joseph Smith (1823)

Op 21 september 1823 verschijnt, volgens de Mormoonse overlevering, de engel Moroni aan Joseph Smith. De Amerikaanse geestelijk leider heeft eerder al verschillende visioenen gehad waarin hij opgeroepen is het ware christendom in ere te herstellen.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

De mens die getuige was van de zondvloed

De Zwitserse arts en natuuronderzoeker Johann Jacob Scheuchzer beweerde in 1725 het versteende geraamte te hebben gevonden van een mens die getuige was geweest van de Bijbelse zondvloed, waarbij de God van het Oude Testament middels een zondvloed afrekende met alle slechte mensen op aarde en alleen Noach spaarde door hem een ark te laten bouwen.

Homo diluvii testis et theoskopos
/

De Antichrist

"Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn."

//

‘Heidense smeerlapperij’

Voor de vroege middeleeuwer waren de waarneembare en de bovenzinnelijke wereld volledig met elkaar verweven, laat Luit van der Tuuk zien in Indiculus. Iedereen was zich voortdurend bewust van de aanwezigheid van bovennatuurlijke machten die invloed uitoefenden op het aardse bestaan.

De Indiculus uit de achtste eeuw verklaard
/

Adam en Eva waren vegan

Genesis is dus zowat het eerste mainstream geschrift dat veganisme beschrijft. Of het daarmee een bestaande werkelijkheid uit die zesde eeuw (in het Tweestromenland?) reflecteert, of uit religieus-ideologische motieven (het startpunt van de vele voedselvoorschriften uit de Bijbel?) een ideaalwereld schetst, blijft voer voor discussie.

Over het Genesis dieet en goddelijke smoothies
1 2 3 52