De tombe van Askia, Mali

Het Afrikaanse land Mali heeft drie werelderfgoederen. Een van die erfgoederen op de Unesco-lijst is de tombe van Askia.

‘Den tilsandede kirke’, een begraven kerk in Denemarken

Wie Den tilsandede kirke voor het eerst ziet realiseert zich waarschijnlijk niet dat hier een kerk gaat. Alleen een deel van de kerktoren is namelijk nog te zien. Het grootste deel van de dertiende-eeuwse Deense kerk is bedekt door een dikke laag duinzand. Den tilsandede kirke (begraven of ondergestoven kerk),

De OLV van Goede Bijstand kerk in Brussel

Halte op weg naar Santiago de Compostella Reeds van in de vroege middeleeuwen vonden pelgrims langsheen de “Via Brabantica”, een diverticulum van de noordelijke route naar Santiago de Compostella, in Brussel een veilig onderdak en voedsel. Niet te verbazen dus dat reeds in het begin van de twaalfde eeuw een

Het Martelarenmonument in Brussel

Brussel, 25 augustus 1830. In de Muntschouwburg wordt de door de Franse toondichter Daniël Auber gecomponeerde opera “De stomme van Portici” opgevoerd. Toen de tenor Lafeuillade en de bariton Cassel het lied “Amour sacré de la patrie” begonnen te zingen, raakten de gemoederen van de toeschouwers dermate verhit dat heel

De geschiedenis van het Vredespaleis (IV)

Het vierde en laatste artikel in een serie over het Vredespaleis naar aanleiding van de viering van het honderdjarige bestaan van het paleis in 2013. In dit deel de eerste steenlegging en de opening van het pand.

Geschiedenis van het Vredespaleis in Den Haag

Dit jaar viert het Vredespaleis haar honderdste verjaardag. Het gebouw is namelijk in 1913 in Den Haag gebouwd. Wat is het eigenlijk voor gebouw? Waar dient het toe? En hoe is het in Den Haag terecht gekomen? In het eerste deel van een serie artikelen kijken we naar de totstandkoming

Kasteel Westerbeek in Den Haag

Kasteel Westerbeek was een kasteel dat gelegen was aan de weg van Loosduinen naar Den Haag, nu de Loosduinseweg. Kasteel Westerbeek zou gelegen hebben ter hoogte van de kruising De La Reyweg en Bothastraat.

Den Haag en Sint Jacobus

Elke stad of elk dorp heeft een beschermheilige. Zo is Jacobus Apostel Maior (de oudere of de meerdere), de beschermheilige (schutspatroon) van Den Haag.

De Congreskolom in Brussel

We schrijven 25 september 1850. Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het Nationaal Congres en van de opstelling van de grondwet van het jonge België wordt, onder impuls van de toenmalige minister Charles Rogier, door koning Leopold I de eerste steen gelegd van dit toch merkwaardig monument. Een historische

De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Alsemberg

De regio rond Alsemberg, een schilderachtig dorpje op enkele kilometers van Brussel, werd met zekerheid reeds bewoond tijdens de eerste eeuw voor Christus. Wellicht zou zulks tot op heden volslagen in de anonimiteit zijn opgegaan, ware het niet dat in Alsemberg sinds verscheidene eeuwen een imposant godshuis staat dat nu

Gistel, stad van Sint Godelieve

De stad Gistel in de Belgische provincie West-Vlaanderen geniet reeds sinds lange tijd vermaardheid omwille van de Heilige Godelieve. Deze jonkvrouw werd geboren omstreeks 1049 in het huidige Wierre-Effroy nabij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. Ze werd uitgehuwelijkt aan Bertolf van Snipgate, de zoon van de kasteelheer van Gistel die haar vanaf

Een vreemd boek uit 1852 over een vreemde streek, Payottenland genaamd

Mensen hebben de gewoonte om te benoemen. Mensen hebben de behoefte om te benoemen. Mensen benoemen om orde in de chaos die hen omringt en waarvan ze deel uitmaken, te brengen. Mensen benoemen zowat alles, ook landen en streken. Meestal zijn de benoemingen gelijkluidend, soms is het zoeken naar het

Het ‘Mittelrhein-Museum’ te Koblenz

Aan de Florinsmarkt te Koblenz, op amper enkele passen van de samenvloeiing van Moezel en Rijn, bevindt zicht het opmerkelijk “Mittelrhein-Museum”. Opgericht sedert 1965 in een na de oorlog heropgericht gebouwencomplex biedt het de bezoeker een goed overzicht van diverse kunstvormen uit deze regio. Een kennismaking:

De chalcografie van de Koninklijke Bibliotheek

De dienst chalcografie (letterlijk plaatsnijkunst, graveerkunst op koper) van de Koninklijke Bibliotheek van België werd onder impuls van de toenmalige minister voor Kunst en Wetenschappen Jules Destrée * (1863-1936) opgericht in de jaren dertig van vorige eeuw. Een kennismaking met deze onbekende parel: Kunst voor allen De dienst chalcografie heeft