“Vêrlander. Weeskinderen van de VOC”

Wat is er vier eeuwen later over van de contacten tussen de mannen van de VOC en de inheemse bevolking? Hoe verging het de overlevenden van de schepen die voor de kust van West-Australië schipbreuk leden?

Amsterdam rond 1890, in kleur

Deze foto’s tonen het Amsterdam van eind negentiende eeuw in kleur. Ze werden destijds verspreid door de Detroit Photographic Company.

Nijmegen, 130 jaar elektriciteitsstad

Het terrein van de Electriciteitscentrale Gelderland in het noordwesten van de gemeente Nijmegen is een historische locatie. Vanaf 1936 tot heden – in 2016 sluit de centrale – vond hier grootschalige elektriciteitswinning plaats.