Dark
Light
Cor Jaring - Buurtfotografie Oostelijke Eilanden (Stadsarchief)
Cor Jaring - Buurtfotografie Oostelijke Eilanden (Stadsarchief)

Buurtgezichten en havenportretten van Cor Jaring

Een participerend observator
2 minuten leestijd

Cor Jaring verwierf bekendheid als dé fotograaf van de tegenbewegingen in het Amsterdam van de jaren zestig en zeventig. Ter gelegenheid van zijn tiende sterfdag toont het Scheepvaartmuseum in Amsterdam binnenkort tientallen buurtgezichten en havenportretten. Op de foto’s zijn plekken te zien die Jaring vormden als fotograaf.

De fotograaf groeide op bij de eilanden naast het huidige museum en werkte gedurende de eerste jaren van zijn carrière veel in de haven. Hij noemde dit zelf zijn ‘academies’. Vanaf de jaren zestig woonde Jaring allerlei gebeurtenissen in Amsterdam bij. Zo fotografeerde hij bijvoorbeeld ludieke acties van de anarchistische protestbeweging Provo en schoot hij beelden van Bart Huges, een Amsterdammer die in 1965 opzien baarde omdat hij eigenhandig een gaatje in zijn schedel boorde.

Cor Jaring - Amsterdamse haven portret
Cor Jaring – Amsterdamse haven portret (Familie-archief)

Jaring maakte verder veel foto’s van zogeheten happenings rond het Lieverdje en hij was bij de bed-in in het Hilton met John Lennon en Yoko Ono. Het Scheepvaartmuseum noemt hem een “participerend observator” die zijn omgeving van binnenuit fotografeerde. Minder bekend is dat hij ook reportages maakte in Rusland, Japan, Cambodja, Vietnam en Indonesië. Het museum:

“Jaring was autodidact. Hij begreep al snel dat alléén een goede foto nog geen goede fotograaf maakt. Zijn persoonlijkheid en de manier waarop hij met mensen omging maakten Jaring tot de fotograaf die hij was. Zijn foto’s zijn dynamisch, contrastrijk en dicht op de huid. Ze zijn rauw en liefdevol.”

Cor Jaring - Amsterdamse haven, dubbelportret
Cor Jaring – Amsterdamse haven, dubbelportret (Familie-archief)

Wittenburg

Cor Jaring werd in 1936 geboren op Wittenburg, een van de Oostelijke Eilanden in Amsterdam, en kwam uit een echte dokwerkersfamilie. Vanaf zijn veertiende beunde Jaring al in de haven bij als schoonmaker, walmatroos en brandwacht. In militaire dienst kwam hij voor het eerst in aanraking met fotografie.

Zijn eerste stappen op het professionele vlak maakte hij als fotograaf van kinderportretten. Tegelijkertijd begon hij zijn buurt en de haven te fotograferen. Na een kort avontuur als reportagefotograaf kreeg Jaring zijn oude baan bij de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM) terug. ’s Nachts werkte hij daar als brandwacht, overdag bewoog hij zich met zijn Leica-camera tussen de dok- en bootwerkers, schilders en ruimenspuiters.

“Zonder dat hij zich daar toen van bewust was, legde hij een uniek tijdsbeeld vast. Ook van de buurt waarin hij opgroeide schiep hij een uniek tijdsbeeld. Jaring bracht de Oostelijke Eilanden in beeld voordat nieuwbouw de ziel uit de buurt haalde.”

Cor Jaring - Amsterdamse havenwerkers bij de schroef van een schip
Cor Jaring – Amsterdamse havenwerkers bij de schroef van een schip (Familie-archief).png

In 1975 ontving de geboren Amsterdammers de World Press Photo Award voor zijn beeld van de stad Amsterdam en enkele jaren later mocht hij ook de Fotoprijs van Amsterdam in ontvangst nemen. Hij werd daarnaast ereburger van Amsterdam.

In de tijdelijke presentatie Cor Jaring | Buurtgezichten en havenportretten zijn ruim zestig foto’s van de hand van de Amsterdammer te zien. Naast werken uit eigen collectie worden ook bruiklenen uit het archief van de familie Jaring, het Rijksmuseum en Stadsarchief Amsterdam getoond.

De tentoonstelling loopt van 17 november 2023 tot 17 mei 2024.

Boek: Cor Jarings bewogen leven

×