/

Het Warandepark in Brussel

Eens maakte dit park deel uit van het geliefkoosde jachtterrein van de Hertogen van Brabant. Later werd er zelfs een oefenterrein aangelegd voor middeleeuwse steekspelen en ten tijde van Keizer Karel werd het een plezierplaats voor hem en zijn hofadel. In de woelige septemberdagen van 1830 was deze Warande de stille getuige van het strijdtoneel dat uiteindelijk zou leiden tot

/

De Berg van Barmhartigheid in Brussel

Het Brusselse pandjeshuis, of de Berg van Barmhartigheid zoals de officiële benaming luidt, werd opgericht in 1618. Daarmee is het nu ‘s lands oudste instelling in zijn soort. Voor heel wat mensen is dit liefdadig instituut nog steeds de enige manier om een geldlening te verkrijgen mits het geven van een onderpand. Redenen genoeg dus voor een nadere kennismaking: Hoe

//

De OLV van Goede Bijstand kerk in Brussel

Halte op weg naar Santiago de Compostella Reeds van in de vroege middeleeuwen vonden pelgrims langsheen de “Via Brabantica”, een diverticulum van de noordelijke route naar Santiago de Compostella, in Brussel een veilig onderdak en voedsel. Niet te verbazen dus dat reeds in het begin van de twaalfde eeuw een heus godshuis werd opgericht om aan de noden van deze

//

Het Martelarenmonument in Brussel

Brussel, 25 augustus 1830. In de Muntschouwburg wordt de door de Franse toondichter Daniël Auber gecomponeerde opera “De stomme van Portici” opgevoerd. Toen de tenor Lafeuillade en de bariton Cassel het lied “Amour sacré de la patrie” begonnen te zingen, raakten de gemoederen van de toeschouwers dermate verhit dat heel snel overal spontane rellen uitbraken tegen het beleid van de

/

De Heilige Hart Basiliek van Koekelberg

Dit godshuis bepaalt mede door zijn weergaloze ligging aan de rand van het Elisabethpark reeds gedurende verscheidene decennia lang de Brusselse skyline en vormt als het ware een herkenningsbaken voor menig pendelaar die Brussel vanuit Vlaanderen binnenrijdt. Hoogtijd dus om dit uniek hoogstandje van Art-deco architectuur nader onder de loep te nemen.

//

Het paleis der Academiën

Eens was het de voormalige residentie van prins Willem II van Oranje. Nu ligt deze architecturale parel in de schaduw van het Brusselse Koninklijke paleis er voor de meeste voorbijgangers enigszins troosteloos en onbekend bij. Toch is zowel de opbouw als de geschiedenis van dit pand ongetwijfeld de moeite waard om van naderbij onder de loep te worden genomen. Een

//

De Brusselse stadsomwallingen

Op het eerste gezicht kan de hantering van de meervoudsvorm in de titel wellicht de indruk wekken van een verkeerd taalgebruik. Toch heeft Brussel in de loop van haar ruim duizendjarige bestaansgeschiedenis niet één, maar wel degelijk twee stadsomwallingen gekend. Met onderstaand artikel wordt aan de geïnteresseerde lezer een kennismaking aangeboden van enkele archeologische restanten en de geschiedenis van deze

//

De Koninklijke crypte te Laken

Op 11 oktober 1850 overlijdt in Oostende na een aanslepende ziekte op achtendertigjarige leeftijd koningin Louise Marie d’Orléans, de dochter van de Franse koning Louis-Philippe en gemalin van de eerste Belgische vorst Leopold I. In uitvoering van haar laatste wilsbeschikking wordt haar stoffelijk overschot bijgezet in de Sint-Barbarakapel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Laken, een beslissing die het leven van een

De Koninklijke serres te Laken

Reeds van oudsher bezaten sommige welgestelde burgers een soort broeikas waarin allerlei zeldzame planten, bomen of bloemen werden gehouden. Ook in onze streken was dit niet anders. Om al deze uitheemse plantensoorten tegen de winterse vrieskou eigen aan onze contreien te beschermen, ontwikkelden zich in het begin van de zeventiende eeuw vrij vlug de zogenaamde oranjerieën. Door de verdere technologische

//

Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk in Brussel

Op amper een steenworp van het koninklijk paleis in Brussel en binnen de historische vijfhoek van de stad, bevindt zich de van oorsprong vijftiende-eeuwse Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk. Een miraculeuze legende bezorgde dit godshuis haar vermaardheid. Hier werd in 1505 Maria van Hongarije, de zuster van Keizer Karel gedoopt en later werd dit kerkgebouw de geliefde bidplaats van Margaretha van Oostenrijk, de landvoogdes

//

Jubelpark (beelden en gebouwen)

Het Jubelpark in Brussel is in menig opzicht uniek. Aangelegd in de voor die tijd typische ‘Beaux-Arts parkstijl’ en door zijn centrale ligging in het verlengde van de Europese wijk is het park uitgegroeid tot een publiek recreatiedomein waarin kunst en architectuur centraal staan. De talrijke bezienswaardigheden, de vele musea, alsook het feit dat het een decorum vormde voor allerlei

///

Het Brusselse museum van geneeskunde

Zeg nou zelf: wie neemt er graag plaats in een tandartsstoel of wie ondergaat er met plezier een operatie? Als je één en ander liever van op een veilige afstand wil bekijken, ben je bij het het ‘Museum van de geneeskunde’ in Anderlecht nabij Brussel aan het juiste adres. In zeven zalen en aan de hand van zo’n vijfduizend stukken

/

‘150 kunstwerken beschadigd in Brussels museum’

Maar liefst 150 kunstwerken in het Museum voor Oude Kunst in Brussel zijn beschadigd door een defect in het systeem dat de luchtvochtigheid regelt. Het Belgische weekblad Télé Moustique meldt dat op haar website. Het blad meldt dat het museum het incident stil wilde houden. Volgens het Museum voor Oude Kunst zijn de werken van de grootmeesters niet beschadigd. Wel