Meanderen – Betekenis & herkomst

Het werkwoord meanderen is een aardrijkskundige term die vooral betrekking heeft op rivieren. Wat betekent meanderen precies? En waar komt het fenomeen meandering historisch gezien vandaan?

Peshmerga – Leger van Iraaks-Koerdistan

De Peshmerga, ook wel Peshmerge genoemd, is een term die regelmatig voorbijkomt in het nieuws over het Midden-Oosten. Met deze term wordt het leger van Iraaks-Koerdistan bedoeld.

De onderdrukking van de Araratopstand (1927-1930)

Begin twintigste eeuw kwamen de Koerden, een etnische minderheid in Turkije, meerdere malen in opstand tegen het centraal gezag in Ankara. Eén van de meest ophefmakende en veruit de belangrijkste rebellie was de “Araratopstand” die evenwel na heroïsch verzet van de Koerden eindigde in een vreselijk bloedbad.

Gastarbeiders in Nederland

De term gastarbeiders kennen de meeste Nederlanders wel. Op 22 juni 2020 werd dit begrip, dat typerend is voor de geschiedenis van Nederland in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog, toegevoegd aan de Canon van Nederland.

De uittocht uit Messolonghi (1826)

De Uittocht uit Messolonghi is een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Ottomaanse overheersing, die begon op 25 maart 1821. De bewoners van Messolonghi waren, net als in vele andere steden, in verzet gekomen tegen de overheersing en hadden zich vrijgemaakt. De Turkse sultan besloot de

Het bloedbad van Chios (1822) – Een vergeten genocide

Begin negentiende eeuw ontspon zich tussen Griekse vrijheidsstrijders en het Ottomaanse Rijk een hevig conflict dat al snel ontaardde in een niets ontziende oorlog waarvan de naweeën nog steeds nazinderen. Een relaas over een minder fraai hoofdstuk uit de geschiedenis: het bloedbad van Chios.