Vlaamse graven in beeld

Het mooi uitgegeven boek Graven van Vlaanderen bevat ruim 30 biografieën van de belangrijkste Vlaamse vorsten die van 862 tot 1795 aan de macht waren.

Nieuwe biografie over tijdloze Karel de Grote

De Frankische vorst Karel de Grote, die regeerde van 768 tot 814, lijkt op de een of andere manier altijd terug van weggeweest. Zowel in kronieken, heiligenverhalen als miniaturen was Karel in de eeuwen na zijn dood terug te vinden. Toch is het beeld van Karel de Grote altijd eenzijdig

Indringende Vlaamse oorlogservaringen

Het verhalenboek Zonder vensters de treinen is een bundel met indringende anekdotes van met name Belgische ooggetuigen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het relaas is niet bedoeld als geschiedenisboek, maar vooral een handleiding om komende generaties te waarschuwen voor het altijd terugkerende gevaar van misdaden tegen de menselijkheid onder

De belevenissen van een 16e-eeuwse beul

De soorten executies die Frantz – eerst als beulsgezel en later als meester – in diverse plaatsen in het Heilige Roomse Rijk uitvoerde – liepen uiteen. Zijn eerste executie als gezel was het radbraken van een veroordeelde.

Hoorcolleges over 150 jaar afschaffing slavernij

Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavenhandel af in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Naar aanleiding daarvan brengt Veen Media, de uitgever van het Historisch Nieuwsblad, een mooi vierdelige reeks hoorcolleges uit over het fenomeen slavernij. Vier experts vertellen het dramatische verhaal van tweeënhalve eeuw menselijke uitbuiting. De

“Waar is mijn baby?”

In Zuid-Polen ligt het plaatsje Będzin, dat in 1939 door de nazi’s wordt veroverd en nauwelijks 40 kilometer van Auschwitz lag. Uit de omliggende regio worden 85.000 joden naar Auschwitz gedeporteerd en vergast. De geschiedenis van dit stadje in de roerige jaren 1939-1943 wordt treffend beschreven in het boek Een

Geschiedenis van Vliegbasis Soesterberg

Honderd jaar geleden, op 1 juli 1913, zag de Luchtvaartafdeeling (LVA) van het Nederlandse leger het levenslicht. Sinds die tijd heeft de luchtmacht een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. Militair historicus Rolf de Winter biedt met Een eeuw militaire luchtvaart in Nederland 1913-2013 een mooi historisch verslag van de belangrijkste veranderingen en

Kamp Vught: geen massale dorpsactie

Toen historicus en publicist Boyd van Dijk in 2010 in Kamp Vught de tentoonstelling “Zichtbare herinneringen” bezocht, stelde een gids van het Nationaal Monument Kamp Vught dat ‘heel veel Vughtenaren niet wisten dat er een concentratiekamp was’. Van Dijk besloot onderzoek te doen naar de relatie tussen het dorp Vught

Honderd legendarische veldheren: van Atilla tot Zoeloe

De beste historici van deze tijd beschrijven onder redactie van Andrew Roberts helder en boeiend de levens en carrières van de belangrijkste veldheren uit het verleden, onder wie Rames III, Julius Caesar, Karel de Grote, Napoleon en Rommel.

Terechte kritiek van jonge historici

Een politiek klimaat van bezuinigingen maakt de atmosfeer van de geschiedwetenschap kil. Daarom is het voor de nieuwe generatie historici van groot belang zich rekenschap te geven van de maatschappelijke waarde van hun vak. In Snelweg naar Rome belicht een aantal jonge historici van de Universiteit van Amsterdam op een

Uruk en Rome: opgang en ondergang

De BBC-serie Ancient Worlds, gepresenteerd door de Britse historicus Richard Miles, gaat over de geschiedenis van diverse oude beschavingen. De leidende these achter de zes documentaires is dat oude beschavingen niet primitief of statisch waren, maar hoogontwikkeld en dynamisch. Daarnaast leert de geschiedenis dat beschavingen opgaan, blinken, neergaan en verzinken.

Escher en de islam

De tekeningen en houtsnedes van de Friese grafische kunstenaar Maurits Cornelis Escher (1898-1972) zijn wereldberoemd. Vrijwel elke Nederlander kent zijn surrealistische prenten, maar ook in het buitenland wordt zijn werk bijzonder gewaardeerd. Zelf verbleef Escher twintig jaar van zijn leven in landen als Italië, Spanje en Frankrijk. Deze reizen leidden

Oude boerderijen en jonge boerenwijven

De belangrijkste oorzaken van de grote afname van het aantal traditionele boerderijen zijn schaalvergroting, verstedelijking, milieuwetgeving en de voortdurend veranderende Nederlandse infrastructuur.

‘Op de tocht’: nieuw licht op kruistochten

In de driedelige BBC-documentaire Kruistochten vertelt dr. Thomas Asbridge – werkzaam aan London University en schrijver van onder meer The First Crusade – op meeslepende wijze het verhaal van de kruistochten. De dvd bestaat uit drie delen en duurt in totaal ruim tweeënhalf uur. Enkele vragen die Asbridge beantwoordt, zijn

De ‘mythische tijdmachine’: Back to the Past!

De moderne wetenschap houdt ons voor dat spoken niet bestaan, en als een ware Ghost- en Mythbuster trekt ze ten strijde tegen wat ze als ‘fantomen’ en ‘mythen’ aanmerkt: God, de ziel, de vrije wil… Maar intussen produceert ze zelf fantoom na fantoom.

Complete geschiedenis van het verzamelen

De fraaie en complete bundel Kabinetten, galerijen en musea, dik 500 pagina’s, voert de lezer langs 500 jaar geschiedenis van het verzamelen van natuurvoorwerpen en kunstartikelen. Het boek is chronologisch opgebouwd en zeer rijk geïllustreerd.

Fabuleus kastelenboek

Gelderland is met 389 kastelen feitelijk dé kastelenprovincie van Nederland. De meeste van deze kastelen zijn gebouwd in de periode tussen 1300 en 1600. Het encyclopedische werk Kastelen in Gelderland biedt een complete geschiedenis van deze kastelen, vanuit en interdisciplinair perspectief.

Ford, Tupperware en S-stoelen

“Genius of Design” is een prachtige dvd-serie met vijf BBC-afleveringen over allerlei facetten van de ontwerpwereld. De dvd behandelt het ontstaan, de ontwikkeling en de verschillende toepassingsvormen van design. Historisch gezien overlapt de serie het tijdvak van de Industriële Revolutie (vanaf ca. 1750) tot de ontwikkeling van studio’s en productielijnen

Luisteren naar geschiedenis van Nederlandse adel

In het zich ontwikkelende Habsburgse Rijk ontstond in de Middeleeuwen ook het onderscheid tussen hoge en lage adel. De hoge adel stamde uit Bourgondische hoffamilies, terwijl de lage adel afkomstig was uit ridderlijke geslachten van vorstendommetjes die waren opgegaan in het grote Habsburgse Rijk.