Een Wonderlijke Voyage naar Oost-Indië

Op 19 mei 1721 stapte de Gentse priester Michael Le Febure in Oostende aan boord van het fregat Sint-Pieter met bestemming Oost-Indië. Als aalmoezenier hield hij een reisdagboek bij en dat manuscript belandde uiteindelijk in de Universiteitsbibliotheek van Gent.

Onder zeil gaan – Betekenis en herkomst

Wie onder zeil gaat, gaat meestal niet echt onder een zeildoek liggen. Al kwam het vroeger wel voor. ‘Onder zeil gaan’ betekent vertrekken of gaan slapen. Waar komt deze uitdrukking vandaan?

Embargo Act (22 december 1807)

De Embargo Act was een Amerikaanse wet die uitgevaardigd werd door de Amerikaanse president Thomas Jefferson in december 1807. Wat hield deze wet in en welke motieven hadden de Amerikanen om de Embargo Wet aan te nemen?

Robert Surcouf (1773-1827) – Franse kaperkapitein

Robert Charles Surcouf zoals hij eigenlijk voluit heette, was een Franse kaperkapitein die in de Indische Oceaan de Britse handelsvloot bevocht en het onder Napoleon tot één van de rijkste en machtigste reders van Frankrijk schopte. Het verhaal:

Russische ijsbreker bereikt de noordpool (1977)

De Russische atoomijsbreker Arktika schreef in 1977 geschiedenis door als allereerste oppervlakteschip ooit de geografische noordpool te bereiken. De historische gebeurtenis werd door de bemanning opgedragen aan de zestigste verjaardag van de Oktoberrevolutie.

Scheepswrak fluitschip in Baltische zee gedateerd

De internationale duikgroep Badewanne heeft ontdekt uit welk jaar het unieke scheepswrak stamt dat op de bodem van de Baltische Zee ligt. Het wrak van een Nederlands fluitschip werd vorig jaar op een diepte van 85 meter aangetroffen en is buitengewoon goed bewaard gebleven.

Nieuwe Hollandse Waterlinie opgenomen op Werelderfgoedlijst

Drie jaar geleden nomineerde het kabinet de eeuwenoude verdedigingslinie als uitbreiding van het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Dat deze nominatie nu is overgenomen, kwam enigszins onverwacht omdat ICOMOS, een adviescommissie van Unesco, eerder nog adviseerde de nominatie op enkele punten aan te passen.

Resten duizend jaar oud schip gevonden in Limburg

Volgens scheepsarcheoloog Alice Overmeer gaat het om een rivieraak uit de periode van de elfde tot de dertiende eeuw. De exacte datering moet nog worden vastgesteld, maar volgens de onderzoekers gaat het waarschijnlijk om een van de oudste scheepsvondsten in Limburg.

Charles Alfred Bartlett en de ondergang van de HMHS Brittanic

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zonk voor de Griekse kust het hospitaalschip HMHS Brittanic, een zusterschip van de Titanic. Lange tijd bleef het onzeker of het schip werd getorpedeerd of in botsing kwam met een mijn. Pas recent werd duidelijk wat er precies gebeurde.

Identiteit twee opvarenden VOC-schip Rooswijk gevonden

Onderzoekers zijn erin geslaagd de identiteit van twee opvarenden van het VOC-schip Rooswijk te achterhalen. Deze Nederlandse Oost-Indiëvaarder (VOC) zonk in januari 1740 op de Goodwin Sands in Kent, met een grote lading van zilveren staven en munten aan boord. De laatste jaren wordt veel onderzoek naar dit scheepswrak gedaan.

Grace O’Malley (ca. 1530-1603) – Ierse piratenkoningin

De Ierse Grace O’Malley maakte als piratenkoningin niet alleen de zeeën onveilig, maar ging vanwege van haar onverzettelijke houding tegen de Engelse overheersing van haar land ook de geschiedenis in als een voorvechtster “avant la lettre” van een onafhankelijke Ierse natie.

Parlevinkers – Boodschappen doen op het water

Het is een nagenoeg verdwenen beroep: de parlevinker. Vroeger vond men deze ondernemers veel op het water. Daar dreven ze letterlijk handel. Met hun speciaal daarvoor toegeruste bootjes of schepen bezochten ze andere vaartuigen om goederen te verkopen.

3,8 miljoen euro voor digitalisering VOC-archieven

Het UNESCO Memory of the World-archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), bestaande uit ongeveer vijfentwintig miljoen pagina’s, biedt niet alleen inzicht in het reilen en zeilen van de VOC, maar geeft ook een beeld van de interacties tussen Europese en niet-Europese partijen in Azië in de zeventiende en achttiende

De Zeeslag bij Camperduin (1797)

Op 11 oktober 1797 behaalde de charismatische Schotse admiraal Adam Duncan een overwinning die vele maritieme historici beschouwen als een van de meest complete uit de geschiedenis van de Royal Navy. Langs de Nederlandse kustlijn dertig kilometer bezuiden de ingang van Texel, verwoestte de Britse admiraal de Bataafse vloot die

1 2 3 27