Antieke zuilen uit de Griekse oudheid

De Griekse bouwkunst ontwikkelde zich rond 750-500 v.Chr. en staat bekend om haar indrukwekkende tempels met zuilen. Ze kent drie soorten bouwstijlen: de Dorische, Ionische en Korinthische stijl. Een kort overzicht van de bouworden, zogenoemde kenmerken en voorbeelden.

Hoi polloi – Betekenis en herkomst van de term

Misschien heb je de term in de wandelgangen, of in de media, wel eens horen vallen of het woord ergens gelezen: ‘hoi polloi’. Wat betekent deze bijzondere woordcombinatie precies? En wat is de herkomst van dit begrip?

Heloten – betekenis van de term

De term heloten is een begrip dat betrekking heeft op de Oudheid. Wat is een heloot precies? Wat betekent dit woord? En waar komt de term heloten etymologisch gezien vandaan?

Clisthenes van Athene (6e eeuw v.Chr.)

De Atheense staatsman Clisthenes van Athene (ca. 570-507 v.Chr.), ook wel Cleisthenes van Athene of Kleisthenes genoemd, geldt samen met de politicus Pericles (Perikles) als een belangrijke grondlegger van de Atheense democratie.

Loukianos en Homeros

Artikel over Loukianos’ omgang met Homeros. Daarbij wordt gekeken naar Loukianos’ uitlatingen over Homeros’ biografie en de manier waarop Loukianos Homeros’ epossen in zijn teksten verwerkte.

Hesiodos – Dichter uit de Griekse Oudheid

De Griekse dichter Hesiodos geldt na Homerus als de oudst bekende Griekse dichter. Ook wel de ‘vader van de Griekse onderwijzende poëzie’ genoemd. Samen met Homerus legde hij de basis voor de Griekse mythologie.

1 2 3 13