Dark
Light

(Geheim)zinnige geschiedenis van de wereld

Auteur:
2 minuten leestijd
Capitool - cc

Recent is bij Uitgeverij Kosmos een heruitgave van origineel boek van Jonathan Black verschenen dat de wereldgeschiedenis beschrijft zoals die werd doorgegeven via allerlei occulte, esoterische of wijsgerige genootschappen: De geheime geschiedenis van de wereld. Het boek is een internationale bestseller en inmiddels de zesde herdruk van de eerste editie uit 2008. de lezer krijgt een fascinerende intellectuele reis door de geschiedenis voorgeschoteld.

Thebe - cc
Thebe – cc
Noach en Dostojevski

Blacks geschiedenis van geheime genootschappen neemt een aanvang rond 300 v.Chr. We lezen over de situatie in de Hof van Eden zoals beschreven in het Bijbelboek Genesis en over de Egyptenaren die allerlei middelen tot zich namen om in trance te raken, zoals blauwe lelie, opium, papaver en alruinwortel. Aan bod komen vervolgens de Egyptische, Noordse en Griekse mythologie, maar ook het Bijbelse personage Mozes, ‘Noach en de mythe van Atlantis’ en Elia passeren de revue, Zarathustra en de magiërs.

Bij degenen die in de index kijken naar de meer recente personen en thema’s die Black behandelt, groeit de nieuwsgierigheid. Genoemd worden Columbus, Don Quichot, Isaac Newton, vrijmetselaars, alchemie, de occulte wortels van de Franse Revolutie, Napoleon, Fjodor Dostojevski en thema’s als de antichrist en occult bolsjewisme.

In deze bespreking haal ik een van de onthullende verhalen uit het boek van Black naar voren: de mysteriescholen van de Grieken.

De mysteriescholen

In het oude Griekenland, zo weten we via geschiedschrijvers uit de Oudheid, waren aan de openbare tempels in onder meer Thebe, Eleusis en Efeze – dé religieuze ontmoetingsplekken in klassiek Griekenland -, zogenoemde ‘mysteriescholen’ verbonden. Deze scholen waren geheime instanties waar de politieke en culturele elite onderwijs kreeg in meditatietechnieken. Figuren als Plato, Aeschylus, Alexander de Grote, keizer Augustus, Cicero en anderen werden hier na jarenlange voorbereiding ingewijd in geheime filosofie. Technieken die in de loop van de tijd in deze scholen aan bod kwamen, waren onder meer: ademhalingsoefeningen, het afsluiten van de vijf fysieke zintuigen, hallucinatie, toneel, sacrale dansen en technieken om seksuele energieën te kanaliseren.

De mysteriescholen waren volgens Jonathan Black net zo geheim als de nucleaire kennis van tegenwoordig. Ingewijden die hun kennis van de mysteriën aan buitenstaanders wilden onthullen werden zonder pardon ter dood gebracht, terwijl ook nieuwsgierige aagjes over de kling gejaagd weren.

In de klassieke literatuur is een voorbeeld te vinden van twee jongens in Efeze, die per se wilden weten wat zich in de plaatselijke mysterieschool afspeelde. Toen ze over de muur van het gebouw klommen, ging een pandemonium af dat in de wijde omtrek te horen was. Een dag later lagen de lijken van de jongens in de buurt van de mysterieschool, als stille getuigen van hun nieuwsgierigheid en overmoed.

Capitool

De geheime geschiedenis van de wereld – Jonathan Black
De geheime geschiedenis van de wereld – Jonathan Black
Black laat in het fraai vormgegeven boek overtuigend zien hoe esoterie, vrijmetselaarsloges en astrologie een rol hebben gespeeld op hoofdmomenten in de geschiedenis. Om nog een klein voorbeeld te noemen: toen George Washington als president van de Verenigde Staten de basis legde voor de bouw van het Capitool, was niet zijn christelijke identiteit leidend, maar de astrologie:

“Toen Washington een horoscoop liet trekken voor de bouw van het Capitool, handelde hij geheel inde lijn vaneen plechtige traditie van de vrijmetselarij die de geschiedenis van de mensheid volgde in overeenstemming met de bewegingen van sterren en planeten.” (502)

Verder is Washington zo gebouwd, dat het zonlicht elk jaar op 3 augustus door Pennsylvania Avenue stroomt en dan het piramidion op het dak van het hoofdpostkantoor laat opgloeien. En meer verklap ik niet.

Boek: De geheime geschiedenis van de wereld

Bekijk dit boek bij:

Bekijk dit boek bij Historiek Geschiedenisboeken

Enne Koops (1978-2023) was historicus en docent geschiedenis en maatschappijleer aan het Rietschans College in Ermelo. Zijn interesse ging uit naar onderwerpen als religie- en cultuurgeschiedenis, oorlogen, migratie, en de geschiedenis van Noord-Amerika, Nederland en Duitsland. Publiceerde vele artikelen op Historiek. Zie ook: In memoriam

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×