///////

Maria van Gelre (1380-1429) – De vrouw achter het gebedenboek

Marie d’Harcourt, beter bekend als hertogin Maria van Gelre, liet in 1415 een gebedenboek maken dat beschouwd wordt als het belangrijkste in Nederland gemaakte verluchte handschrift uit de vroege vijftiende eeuw. Het gebedenboek is vaak onderwerp van onderzoek geweest, maar over de vrouw die het liet maken is eigenlijk vrij

//

Karel III (1716-1788) – Koning van Spanje

Net als zijn vader, Ferdinand VI, was Karel III een verlicht despoot die onder invloed van het verlichtingsdenken veel hervormingen tot stand heeft gebracht. In 1767 wees Karel III de jezuïeten uit die verdacht werden van het uitlokken van een volksopstand. Onder zijn bewind raakte Spanje betrokken bij de Zevenjarige