//

Keizer Jozef II (1741-1790) – Verlicht monarch of tirannieke despoot?

Keizer Jozef II van het Heilige Roomse Rijk en heerser over onze contreien, was de oudste zoon van aartshertogin Maria Theresia en keizer Frans I Stefan. Zijn voor die tijd progressieve ideeën op bestuurlijk vlak en zijn doorgedreven religieuze hervormingen zorgden bij de overwegend katholieke bevolking van de Zuidelijke Nederlanden al vlug voor heel wat ergernis en resulteerde uiteindelijk in

‘Keizer-koster’
//

Ferdinand VII (1784-1833) – Koning van Spanje

De Spaanse revolutie van 1808 leidde niet zoals de Franse revolutie tot de geboorte van een republiek. Zij was vooral gericht op de bevrijding van het land uit de wurggreep van Napoleon. Na afloop van de Onafhankelijkheidsoorlog keerde de absolutistische monarchie terug in Spanje in de gedaante van Ferdinand VII die een waar schrikbewind voerde.

/////

Maria van Gelre (1380-1429) – De vrouw achter het gebedenboek

Marie d’Harcourt, beter bekend als hertogin Maria van Gelre, liet in 1415 een gebedenboek maken dat beschouwd wordt als het belangrijkste in Nederland gemaakte verluchte handschrift uit de vroege vijftiende eeuw. Het gebedenboek is vaak onderwerp van onderzoek geweest, maar over de vrouw die het liet maken is eigenlijk vrij weinig bekend. In het boek Maria van Gelre (1380-1429) –

Sporen in het landschap – Johan Oosterman
//

Karel III (1716-1788) – Koning van Spanje

Net als zijn vader, Ferdinand VI, was Karel III een verlicht despoot die onder invloed van het verlichtingsdenken veel hervormingen tot stand heeft gebracht. In 1767 wees Karel III de jezuïeten uit die verdacht werden van het uitlokken van een volksopstand. Onder zijn bewind raakte Spanje betrokken bij de Zevenjarige Oorlog om de macht in centraal Europa en bij de

‘De beste burgemeester van Madrid’
////

Prinses Marie-José van België (1906-2001) – De Meikoningin van Italië

Prinses Marie-José Charlotte Sophie Amélie Henriette Gabrielle, zoals haar naam voluit luidde, werd op 4 augustus 1906 geboren te Oostende, als enige dochter en derde kind van de latere koning Albert I en koningin Elisabeth. Op vierentwintigjarige leeftijd verkreeg ze eveneens de titel prinses van Savoye en Piëmont. In 1946 werd ze zelf kortstondig koningin van Italië. Een relaas van

De laatste koningin van Italië