Dante voor gevorderden

Gekrenkte trots en gestileerd verdriet dus als drijfveren. In zijn wraak- en liefdesepos ‘de Goddelijke Komedie’ blikt de oudere Dante terug op zijn leven, zijn inzichten en zijn geloof. En passant staat hij zijn vele al dan niet postume vijanden nog eens pijnlijk op de tenen en geeft hij zijn

De vier kardinale deugden

De kardinale deugden zijn vier morele houdingen. Deze staan centraal in de zogeheten deugdethiek. Het gaat om deugden die al hoog werden aangeschreven door filosofen uit de oudheid.

Dantes geboortedag en naam

‘Deze bijzondere Italiaan werd in onze stad geboren, […] 1265 jaar na de heilzame menswording van de Koning van het heelal,’ schreef Boccaccio in zijn Trattatello in laude di Dante, in het Nederlands vertaald als Het leven van Dante. Hoe wist Boccaccio dat?

Leopold Flam (historicus-filosoof) verdedigde de historiek vanuit zijn eigen beleving

Hij had de karakterkop van een filmpersonage. Zijn leven leest ook als een filmscenario. Leopold Flam (1912-1995) was een enigmatische ‘charmeur’ maar niet altijd een koosjer mens: historicus-filosoof, inspecteur en hervormer van het geschiedenisonderricht in het Belgische rijksonderwijs, vrijzinnige Jood, verzetsstrijder, gevangene in de Mechelse Dossinkazerne en in Buchenwald. Een

Agnosticisme – Wat gelooft een agnost?

Personen die niet in een god geloven noemen zich soms een atheïst of een agnost. De twee verschillen wezenlijk van elkaar. Een atheïst ontkent het bestaan van een godheid terwijl de agnost gelooft dat de mens niet zeker kan weten of het bovennatuurlijke, inclusief een god, kan bestaan.

Hesiodos – Dichter uit de Griekse Oudheid

De Griekse dichter Hesiodos geldt na Homerus als de oudst bekende Griekse dichter. Ook wel de ‘vader van de Griekse onderwijzende poëzie’ genoemd. Samen met Homerus legde hij de basis voor de Griekse mythologie.

De rede, ‘bron van geluk voor iedereen’

Het was de bedoeling dat alles wat herinnerde aan Adriaan Koerbagh (1633-1669) voorgoed van de aardbodem zou verdwijnen. In 1668 werd hij wegens godslastering veroordeeld tot tien jaar rasphuis in Amsterdam. Al zijn boeken werden vernietigd.

De Inferno (Hel) van Dante Alighieri

Vijfendertig jaar oud was de Florentijnse dichter Dante Alighiero degli Alighieri (1265-1321), toen hij in het jaar 1300 zijn reis doorheen de Hel (Inferno), over de Louteringsberg (Purgatorio) en door de Hemel (Paradiso) maakte.

Citaten Griekse filosofen verzameld in een app

“He who is not satisfied with a little, is satisfied with nothing” – Epicurus. Deze en nog zo’n 600 andere citaten van bekende en minder bekende Griekse filosofen zijn verzameld in de Greek Philosopher-app.

1 2 3 7