///

Vier eeuwen Nederlandse ondernemers

In de zeventiende eeuw raakte de Nederlandse economie in een stroomversnelling. Sinds die tijd ontstonden er op Nederlandse grond tal van grote ondernemingen en bedrijven, die furore maakten of uiteindelijk ten onder gingen. In het boek Op de schouders van grote en kleine reuzen (Uitgeverij Omniboek|Het Spectrum, 2018) verzamelde Ruud Bouwman de mooiste verhalen over twintig Nederlandse bedrijven en ondernemers

“Op de schouders van grote en kleine reuzen”
/////

Francis Bacon (1561-1626) – Wetenschapper, filosoof en schrijver

De Britse empirist Francis Bacon (1561-1621) – niet te verwarren met de gelijknamige Iers-Britse expressionistische kunstschilder (1909-1992) – is een bekende naam uit de wetenschap, specifiek de filosofie, literatuur en rechtswetenschap. Hij geldt als de vader van het empirisme (een wetenschappelijke methode) en als schrijver van de onvoltooide, postuum verschenen roman Nieuw-Atlantis, waarin hij – als een soort tweede Leonardo

Schrijver “Nieuw-Atlantis” en ‘vader van het empirisme’
/

Akte van Seclusie (1654)

De Akte van Seclusie was een geheim document dat in 1654 werd opgesteld als extra clausule bij het Verdrag van Westminster, het vredesverdrag dat een einde maakte aan de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (1652-1654).

Uitsluiting van Willem III als mogelijk stadhouder…
/

Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672)

In de zeventiende en achttiende eeuw kenden de Nederlanden twee perioden waarin er geen stadhouder was: het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672) en het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747). Waarom stond er in deze jaren, die ook wel de “Ware Vrijheid” werden genoemd, geen stadhouder aan het politieke roer? In dit artikel lichten we het Eerste Stadhouderloze Tijdperk uit, tijdens de Gouden

///

Watergeuzen tijdens de Tachtigjarige Oorlog

De watergeuzen zijn een bekende groep matrozen uit de Nederlandse geschiedenis. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) vochten ze aan de zijde van de opstandelingen tegen Spanje. Wie waren de watergeuzen precies? Welke rol speelden zij tijdens De Opstand tegen Spanje, met name in het Waddengebied? Hoeveel schepen maakten zij buit in de piekjaren van de kaapvaart die de watergeuzen bedreven?

///

Akte van Navigatie (1651) – Engelse scheepvaartwet

In de zeventiende eeuw vaardigden de Engelsen verschillende mercantilistische wetten uit die de eigen scheepvaart moesten beschermen tegen buitenlandse concurrentie. Het bekendste voorbeeld is de in 1651 uitgevaardigde Akte van Navigatie (Act of Navigation). Deze was gericht tégen de handel van de Republiek der Verenigde Nederlanden en lokte de Eerste Engelse-Nederlandse Oorlog uit.