Dark
Light

Gouden Eeuw- Pagina 3

De Nederlandse Gouden Eeuw valt voor een groot deel samen met de zeventiende eeuw. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maakte een periode van bloei door, in de handel, wetenschap en kunsten. In deze eeuw werd ook de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht. Dit was destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld en de eerste naamloze vennootschap met vrij verhandelbare aandelen. Na het rampjaar 1672 - toen "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos" was - begon een periode van relatieve economische neergang en was de Gouden Eeuw over haar hoogtepunt heen. Op deze pagina vind je een groot aantal artikelen over en gerelateerd aan de Gouden Eeuw.

Naar recente berichten

Kopstukken van de Gouden Eeuw

Tip: Zo groeide Amsterdam in de Gouden Eeuw (animatie) Overzicht van: Boeken over de Gouden Eeuw
Oude reclameplaat van Shell (CC0 - wiki)

Vier eeuwen Nederlandse ondernemers

In de zeventiende eeuw raakte de Nederlandse economie in een stroomversnelling. Sinds die tijd ontstonden er op Nederlandse grond tal van grote ondernemingen en bedrijven, die furore maakten of uiteindelijk ten onder gingen. In het boek Op de schouders van grote en kleine reuzen (Uitgeverij Omniboek|Het Spectrum, 2018) verzamelde Ruud Bouwman de mooiste verhalen over twintig Nederlandse bedrijven en ondernemers
Francis Bacon (1561-1621) - Wetenschapper, filosoof en schrijver

Francis Bacon (1561-1626) – Wetenschapper, filosoof en schrijver

De Britse empirist Francis Bacon (1561-1621) – niet te verwarren met de gelijknamige Iers-Britse expressionistische kunstschilder (1909-1992) – is een bekende naam uit de wetenschap, specifiek de filosofie, literatuur en rechtswetenschap. Hij geldt als de vader van het empirisme (een wetenschappelijke methode) en als schrijver van de onvoltooide, postuum verschenen roman Nieuw-Atlantis, waarin hij – als een soort tweede Leonardo
Eerste stadhouderloze tijdperk (1650-1672) - Standbeeld van Johan (links) en Cornelis de Witt in Dordrecht (wiki)

Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672)

In de zeventiende en achttiende eeuw kenden de Nederlanden twee perioden waarin er geen stadhouder was: het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672) en het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747). Waarom stond er in deze jaren, die ook wel de “Ware Vrijheid” werden genoemd, geen stadhouder aan het politieke roer? In dit artikel lichten we het Eerste Stadhouderloze Tijdperk uit, tijdens de Gouden
Watergeuzen in een sloep bij de Slag bij Lillo op een 16e-eeuws wandtapijt (cc - Mischa de Muynck)

Watergeuzen tijdens de Tachtigjarige Oorlog

De watergeuzen zijn een bekende groep matrozen uit de Nederlandse geschiedenis. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) vochten ze aan de zijde van de opstandelingen tegen Spanje. Wie waren de watergeuzen precies? Welke rol speelden zij tijdens De Opstand tegen Spanje, met name in het Waddengebied? Hoeveel schepen maakten zij buit in de piekjaren van de kaapvaart die de watergeuzen bedreven?
Akte van Navigatie - De Slag bij Ter Heijde (1653) - Jan Abrahamsz. van Beerstraten

Akte van Navigatie (1651) – Engelse scheepvaartwet

In de zeventiende eeuw vaardigden de Engelsen verschillende mercantilistische wetten uit die de eigen scheepvaart moesten beschermen tegen buitenlandse concurrentie. Het bekendste voorbeeld is de in 1651 uitgevaardigde Akte van Navigatie (Act of Navigation). Deze was gericht tégen de handel van de Republiek der Verenigde Nederlanden en lokte de Eerste Engelse-Nederlandse Oorlog uit.