Spotten met Van Speijk

De dood van de kanonneerbootcommandant deed dat Nederlands nationale besef met een klap weer opveren. Het discours ging in overtreffende trap.

Nostalgie: bankbiljetten uit het guldentijdperk

Als geschiedenismagazine willen we ons niet begeven in een 'terug naar de euro'-discussie, maar het is wel aardig om nog eens terug te kijken naar de bankbiljetten uit het guldentijdperk. De ontwerpers van die biljetten hadden immers vaak oog voor geschiedenis.

Michiel de Rover

Het probleem is natuurlijk dat de admiraal bij vriend én vijand – voor één keer is het cliché terecht – bekendstond als een nette kerel.

Zeeslagen in de Gouden Eeuw

In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw waren grote zeeslagen en de Nederlandse admiraals die ze uitvochten, als exponenten van nationale trots, populair in ons land. Na de Tweede Wereldoorlog keerde het tij.