Beter een nummertje maken dan een nummertje worden

Legendarisch zijn ze, de jaren zestig. De beelden van Woodstock en Provo, de Maagdenhuisbezetting en de studentenopstand in Parijs worden eindeloos herhaald. Met de beatmuziek als begeleiding kwam de verbeelding kwam aan de macht: alles zou anders worden en wel meteen.
Maar wat was nu eigenlijk het verband tussen alle veranderingen?

Alles! En wel nu! Een geschiedenis van de jaren zestig – Piet de Rooy
//

Waarom wil de regering onze dochters hebben?

Dit is het prachtig en liefdevol geschreven gruwelverhaal over het eerste transport naar Auschwitz van 999 meisjes die in maart 1942 vanuit Oost-Slowakije werden gedeporteerd. Schrijfster Heather Macadam baseert haar verhaal op gesprekken met overlevenden van Auschwitz. De belangrijkste getuige is Edith Friedman Grosman met kampnummer ‘1970’. Edith zat drie jaar in Auschwitz en verloor er haar zuster Lea.

Het eerste transport naar Auschwitz

Heimwee naar Bourgondië

Wat als het nu es anders gelopen was en aan het einde van de vijftiende eeuw vorstin Maria de Rijke alias Maria van Bourgondië niet van haar paard gedonderd was? Wat als haar zoon Filips de Schone in 1506 niet al op zijn 28ste was overleden? Had het Bourgondische rijk met als kern Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland dan kunnen

De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen – Bart Van Loo
//

‘Alles blaakt daar van liefde voor het vorstenhuis’

Hoe verhielden de Joodse immigranten die rond 1600 naar de Republiek kwamen zich tot hun nieuwe overheden en de stadhouders? Natuurlijk voelden de nieuwkomers, eerst Sefardische Joden uit Portugal en Spanje en iets later Asjkenazische Joden uit Oost- en Midden-Europa, zich afhankelijk en kwetsbaar. Om die reden toonden zij op een demonstratieve manier hun loyaliteit aan het gezag. Andersom maakten

Joden en het huis van Oranje
//

‘Het bloed der christenen is zaad’ – de onstuitbare opkomst van het christendom

Begin mei van dit jaar kapittelde bisschop Eijk zijn superieur, paus Franciscus, vanwege ‘afvalligheid van de waarheid’. Aanleiding voor de zware beschuldiging was de instemming van de paus met het besluit van de Duitse bisschoppen om met een katholieke partner getrouwde protestanten toe te laten tot de eucharistie. De paus zou daarmee leer en praktijk van het katholicisme schenden. Als

De God van Galilea – Bart Ehrman
//

De humor van de Gouden Eeuw – de Gouden Eeuw van de humor?

In de Gouden eeuw werd heel wat afgelachen. Het Frans Hals museum in Haarlem liet dit in 2017 zien in de tentoonstelling ‘De kunst van het lachen. Humor in de Gouden eeuw’. Het museum toonde ‘60 topstukken’ met daarop grappen, grollen en grijnzen in verf. Uit de begeleidende catalogus blijkt dat de afgelopen twintig jaar veel nieuw onderzoek is gedaan

‘Hij is niet wijs die niet bijwijlen zot kan zijn’