De wereldkaart van Ptolemaios

Ptolemaios’ Geografie, een fundamenteel werk. Onze reconstructie van de antieke topografie gaat er voor een belangrijk deel op terug. De landkaarten zijn beroemd.

Zeventiende-eeuwse verstedelijking op de kaart

Aan de online Kaart van de verstedelijking is recent een nieuwe informatielaag toegevoegd die inzicht in de zeventiende-eeuwse verstedelijking in Nederland. Voor de extra laag is gebruik gemaakt van de tweedelige atlas Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden uit 1652, van de bekende Amsterdamse kaartuitgevers Joan en Willem Blaeu.

Paleis op de Dam herbergt grootste kaarten ter wereld

In de vloer van de Burgerzaal, in het hart van het Koninklijk Paleis Amsterdam, zijn drie grote vloerkaarten te vinden. Ze zijn een essentieel onderdeel van het concept van architect Jacob van Campen voor dit gebouw, het voormalige stadhuis van Amsterdam.

Prettig verdwalen op 100 kaarten

Dit boek vertelt de geschiedenis van Nederland aan de hand van honderd bijzondere historische kaarten. Van het oudste bekende Nederlandse kaartje uit 1307 over de bouw van een kerk in de Aardenburgse moer tot een van de eerste fietskaarten uit 1896 en een kaart van de stormvloed in 1953.

De geschiedenis van de cartografie

Onze prehistorische voorouders ondernamen de eerste pogingen om de wereld te beschrijven – op zoek naar een manier om orde te scheppen in een ogenschijnlijk eindeloze en onoverzichtelijke wereld.

Atlas Maior (1662), de beroemde wereldatlas van Joan Blaeu

De Atlas Maior (Grote Atlas) van Joan Blaeu kwam in 1662 uit. Deze majestueuze, meerdelige atlas was vervaardigd door Willem Blaeu en samengesteld door diens zoon Joan Blaeu. De Atlas Maior werd in de zeventiende eeuw wereldberoemd. Wat maakt deze wereldatlas zo bijzonder?

De geschiedenis van de Schie

De Schie speelde een grote rol in de ontstaansgeschiedenis van drie belangrijke Hollandse steden: Delft, Rotterdam en Schiedam. De Atlas van de Schie.

Grenzen? Gelderland heeft er genoeg van

In de middeleeuwen vormde Gelre een strategische overgangszone tussen Oost en West, later fungeerde het gebied veelvuldig als militaire buffer voor het westen van Nederland.