De dood van aartsbisschop Thomas Cranmer (1556)

Na twee jaar gevangenschap werd op 21 maart 1556 Thomas Cranmer, de voormalige anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, in Oxford als ketter verbrand. Als aartsbisschop had hij eerder een anti-Roomse koers uitgezet én hij was nauw betrokken bij de nietigverklaring van het huwelijk tussen koning Hendrik VIII en Catharina van Aragon.

De Britse East India Company (EIC)

De Britse East India Company (EIC), ofwel de Britse Oost Indië Compagnie, was een handelsorganisatie die leek op de Nederlandse Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Rugby dankt naam aan Engelse kostschool

Met name in Groot-Brittannië is rugby razend populair. Maar ook in landen als Frankrijk, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland kan het balspel op veel belangstelling rekenen. In dit stukje staan we kort stil bij de herkomst van het woord ‘rugby’. Waar komt dat eigenlijk vandaan?

Margaret Thatcher was aanvankelijk vrij positief over Europa

Margaret Thatcher, Brits premier van 1979 tot 1990, staat bekend als uitgesproken tegenstander van de Europese eenwording. Dit beeld is sterk bepaald door incidenten aan het einde van haar premierschap. Bij haar aantreden was zij daarentegen positief over Europa.

Begin van de V-bommenterreur – Londen, 13 juni 1944

Enkele uren na de landing in Normandië op 6 juni 1944 gaf het Duitse opperbevel groen licht voor een massaal V1-offensief op Londen. Nog dezelfde avond begonnen de V1-troepen hun voorgefabriceerde lanceerhellingen in gereedheid te brengen. De geplande startdatum van 20 juni werd prompt met zeven dagen vervroegd.

De Tower of London, een turbulente geschiedenis

De geschiedenis van de Tower of London begint met Willem de Veroveraar (ca. 1028-1087). Kort na 1066 gaf hij opdracht om aan de oevers van de Thames in het huidige centrum van Londen een castrum te bouwen dat in de daaropvolgende decennia al snel de allure kreeg van een kasteel

Ook rafelrand in West-Europa

Tot voor kort wist Europa één ding zeker: we kunnen altijd rekenen op stabiele bondgenoten aan de andere kant van de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Maar met de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis en de aanstaande Brexit keren de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zich steeds

Slag bij de Doggersbank (1781)

Op 5 augustus 1781 vond in de buurt van de Doggersbank, een zandbank ten noordwesten van Nederland, de Slag bij de Doggersbank plaats. Hierbij nam een vloot van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden het op tegen een Engelse vloot, in een poging een handelsblokkade te doorbreken.

Oscar Wilde: van gevierde dandy tot paria

Met zijn flamboyante voorkomen en lak aan kleinburgerlijke normen en waarden belichaamde Oscar Wilde een kunstzinnige stroming die in Engeland bekend stond als het ‘estheticisme’.