//

De dood van aartsbisschop Thomas Cranmer (1556)

Na twee jaar gevangenschap werd op 21 maart 1556 Thomas Cranmer, de voormalige anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, in Oxford als ketter verbrand. Als aartsbisschop had hij eerder een anti-Roomse koers uitgezet én hij was nauw betrokken bij de nietigverklaring van het huwelijk tussen koning Hendrik VIII en Catharina van Aragon.

/

Slag bij de Doggersbank (1781)

Op 5 augustus 1781 vond in de buurt van de Doggersbank, een zandbank ten noordwesten van Nederland, de Slag bij de Doggersbank plaats. Hierbij nam een vloot van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden het op tegen een Engelse vloot, in een poging een handelsblokkade te doorbreken.